Skanning av mennesker

Skanning av mennesker

Prosessen for å lage ortoser, proteser og andre personaliserte medisinske enheter er nå mer og mer digital. Man kan optimalisere tilhelingen eller livskvaliteten ved å sørge for at enheten er tilpasset pasientens spesifikke behov og krav. 3D-skanning er en av hovedkomponentene i denne prosessen.

3D Scanning a foot

Reinventing and optimizing medical devices

Save time and money
Regardless if you’re working with orthopedics, prosthetics or personalized midsoles, going from a traditional to a digital workflow saves both time and money. It’s also a lot easier to make adjustments.

It all begins with 3D scanning
The flow starts with 3D scanning, where you capture and create a 3D image based on a patient’s body part. With 3D scanners from peel 3D, there are no unnecessary features, just pure and simple high-quality scans without any preparations.  

0,1 mm

Detaljnivået du kan 3D-skanne med peel 3D-skannere

500 000

Antall målinger per sekund

11

Antall filformater, inkludert stl og obj

0,500 mm/m

Volumetrisk nøyaktighet basert på delstørrelse

Why choose 3D Scanning for body parts?

Precision and Accuracy:
3D scanning allows for the capture of precise measurements and detailed 3D models of body parts.
This level of accuracy ensures a perfect fit for orthopedics, prosthetics, and personalized midsoles, leading to improved comfort and performance.

Flexibility and Iteration:
Making adjustments becomes effortless with 3D scanning. The digital model allows for easy modifications and iterations, ensuring the perfect fit and functionality. Whether it’s refining orthopedic devices, optimizing prosthetics, or fine-tuning personalized midsoles, the flexibility of 3D scanning streamlines the design process.

3D Scanning a human part

Customization and personalization are key in healthcare

Every individual is unique, and their body parts deserve tailored solutions.
3D scanning enables the creation of customized and personalized products that cater to the specific needs of each patient.
From orthopedic braces to prosthetic limbs, 3D scanning empowers the production of truly individualized healthcare solutions


3D Scanning a human part

Peel 3D-porteføljen

Peel 3

Ergonomisk 3D-skanner som er brukervennlig, har bedre oppløsning og høy ytelse når det kommer til skanning av objekter og farger.

3D-skanning for:

Reverse engineering

Utfør 3D-skanning for defekte eller ødelagte deler. Muliggjør redigering og 3D Printing av reservedeler eller skreddersydde deler.

Skanning av mennesker

Utfør 3D-skanning for å designe og 3D Printe personaliserte ortoser og proteser for bedre passform.

Kunstpreservasjon

Utfør 3D-skanning og lagre uvurderlige objekter eller 3D Print dem for å lage autentiske og nøyaktige duplikater.

Product design

Reverse engineer existing parts, digitalize handmade models, carry out simulations, and more.

Get our free ebook

«10 Global trends and their impact – learn what drives the 3D revolution«

Stay updated on the most crucial trends in 3D printing – read this report to learn the most important developments that drive innovation and growth in the additive manufacturing world.

The 3D printing team at PLM Group.

Møt teamet

Vårt team består av engasjerte, nysgjerrige og kunnskapsrike mennesker som jobber hardt for å finne den riktige løsningen for deg.

Ta kontakt

Vi har full forståelse for at det er en stor avgjørelse å investere i fremtiden. Derfor er vi her når du er klar til å ta en prat. Ta gjerne kontakt med oss i dag, så får vi deg dit du trenger å være.