Blogg

Du må gjennomgå filendringer – med 3DDrive kan du søke i filhistorikken. I tillegg til fildeling kommer «Collaborative Business Innovator»-rollen med noen veldig fine funksjoner, som kan være svært nyttig når du samarbeider på et prosjekt. For det første – hvis jeg velger en av filene i «Task Pane», er det mulig å gjennomgå informasjon

Les mer

Du har behov for å forbedre informasjonsflyten – vi har verktøyene til å effektivisere kommunikasjonen din. Kommunikasjon er en av 3DExperience-plattformens bærebjelker. Dette gjør det mulig å effektivisere kommunikasjonskanalene til én enkelt kilde slik at man fjerner forferdelige, milelange kjeder med e-poster (der mange ikke en gang er relevante for deg …), massevis av Skype-meldinger

Les mer

Du må gjennomgå prosjektoppgaver – vi har verktøyene for å gi deg oversikt. Som prosjektmedlem på 3DEXPERIENCE-plattformen, kan du enkelt gå igjennom alle oppgavene dine i et brukervennlig grensesnitt. Du kan ikke bare endre eksisterende oppgaver, men også legge til nye. I tillegg til å gi deg oversikt, kan du også se hvilket stadium oppgavene

Les mer

Trenger du å dele filer med interessenter? Hvis ja, så har vi verktøyene for å holde dem oppdatert. Mange skylagringsløsninger tilbyr brukerne mulighet til å dele filer og mapper, og 3DDrive er intet unntak. Du kan dele filer og mapper med andre, uten at de trenger 3DEXPERIENCE lisens. De trenger kun et 3DEXPERIENCE-pass, som kan

Les mer

Du må håndtere oppgaver – vi har verktyøene for å distribuere dem. På 3DEXPERIENCE-plattformen kan du opprette og tildele oppgaver for å strukturere både ditt eget og dine kollegers arbeid gjennom et brukervennlig grensesnitt, raskt og enkelt. For å opprette og tilordne oppgaver, dra og slipp først «Collaborative Tasks»-appen fra applikasjonsruten til dashbordet, og endre

Les mer

Ved hjelp av 3DEXPERIENCE kan du kontrollere filrevisjoner, uten tilgang til SOLIDWORKS. I et tidligere blogginnlegg har vi sett på hvordan det er mulig å øke filrevisjonen ved hjelp av 3DEXPERIENCE «add-in» i SOLIDWORKS. I dette innlegget vil jeg vise hvordan du gjør dette direkte på plattformen, dvs. uten å måtte starte SOLIDWORKS. På 3DEXPERIENCE-plattformen

Les mer

Du trenger å administrere dokumentene dine – vi har verktøyene for å håndtere det. Når vi snakker om dokumenthåndtering, refererer ”hvelvet” til hovedbeliggenheten der du lagrer filene dine. Når filene blir lagret i et hvelv, får du kontroll på revidering, eierskap, hvem som jobber på filene osv. Med andre ord, det blir enklere å samarbeide.

Les mer