3 gode grunner til å koble SOLIDWORKS til 3DEXPERIENCE-plattformen

Det kan være utfordrende å håndtere produktendringer i et arbeidsmiljø som er i stadig endring, selv for de klokeste hodene i produktutviklingsteam. De fleste designere og utviklere er (litt for) godt kjent med PDM- og PLM-løsninger som krever lokale servere. Når arbeidet blir flyttet utenfor kontoret, er det vanlig med VPN eller Remote Desktop koblinger som kan være klønete og trege.

Collaborative Designer for SOLIDWORKS kobler SOLIDWOKRS-appen til den skybaserte 3DEXPERIENCE-plattformen. Da er funksjonen for datahåndtering allerede integrert i workflowen. Her er tre grunner til å vurdere Collaborative Designer, som både sparer tid og penger.

#1: Du kan jobbe hvor du vil

Arbeidsplasser blir mer og mer geografisk spredt, og bedrifter må opprettholde effektiviteten selv når ressursene for produktutvikling holder til på ulike steder. 3DEXPERIENCE-plattformen gir plass til teamets prosjektarbeid, og gir nøkkelkunder, leverandører og ledere sikker tilgang til de dataene de trenger.

Samarbeid er uproblematisk når hele det utvidete teamet er koblet sammen i ett miljø. Plattformen muliggjør øyeblikkelig gjennomgang av 3D-modeller fra hvilken som helst enhet, noe som bidrar til raskere produktutvikling. Kommunikasjon mellom teammedlemmer blir sporet automatisk, slik at problemer kan bli oppdaget og løst tidligere. Design kan enkelt og greit gis videre til kollegaer eller viktige leverandører, via plattformens virtuelle produktutviklingsmiljø.

#2: Datahåndtering er innebygd

I dag er alle utviklere klare over at produktendringer er nødvendig. Produkter kan til og med endres daglig. Administrering av oppdateringer er en integrert del av design og konstruksjon av produkter, enten det er store designproblemer eller mindre endringer. Å koble til plattformen forbedrer muligheten til å ta raske, gode beslutninger, ved å utnytte data i sanntid. Med alle dataene samlet, har alle lik tilgang til samme informasjonskilde. Siden du alltid har tilgang til live data, er det ingen fare for at du ikke er oppdatert på modellrevisjoner eller assembly konfigurasjoner.

Avanserte datahåndteringsmuligheter, slik som revisjonskontroll, produktets modenhet, rettighetsadministrasjon og mer, er automatisk aktivert når du gjør designendringer på 3DEXPERIENCE-plattformen. Plattformen gir den teknologiske infrastrukturen for håndtering av produktdata og dokumenter i skykoblede SOLIDWORKS.

#3 Mindre IT-administrasjon

Collaborative Designer gjør at du trygt kan håndtere og dele SOLIDWORKS-data, fra hvor som helst med internettforbindelse. Alle interessenter blir øyeblikkelig oppdatert og kan se den siste statusen på prosjektet, akkurat når de trenger det. Det er ikke nødvendig med lokale servere. IT-teamet ditt trenger ikke lenger å bekymre seg for lagringsplass på servere, fysisk beskyttelse eller andre bekymringer knyttet til nettverkets infrastruktur. Problemer knyttet til lagring, backup og gjenoppretting tilhører fortiden. I tillegg skjer alle programvareoppdateringer, slik som oppgraderinger, service packs og nedlastninger, automatisk.

Ved å bruke Collaborative Designer til å koble til 3DEXPERIENCE-plattformen, kan designere fortsette arbeidet i SOLIDWORKS fra hvor som helst. I mellomtiden blir designdataene en del av en enhetlig produktdefinisjon, som muliggjør sømløs bruk i hele den tilkoblede virksomheten.

Samarbeid er enkelt

Enten det er en mindre bedrift på én lokasjon, eller et internasjonalt firma med flere lokasjoner, er det viktig at produktutviklingsteam er på samme side, inkludert ledere, uansett lokasjon.

3DEXPERIENCE-plattformen gjør kommunikasjon enklere, og forbedrer produktivitet. Alle appene som trengs for design, er direkte tilgjengelig innad i SOLIDWORKS-miljøet. Flere team kan arbeide på en produktdefinisjon, i ett 3D-økosystem for databehandling i sanntid.

Hvis du har flere spørsmål om 3DEXPERIENCE-plattformen eller Collaborative Designer for SOLIDWORKS, ta kontakt.