3DEXPERIENCE CII: Hvordan gjennomgå og oppdatere oppgaver

Du må gjennomgå prosjektoppgaver – vi har verktøyene for å gi deg oversikt.

Som prosjektmedlem på 3DEXPERIENCE-plattformen, kan du enkelt gå igjennom alle oppgavene dine i et brukervennlig grensesnitt. Du kan ikke bare endre eksisterende oppgaver, men også legge til nye.

I tillegg til å gi deg oversikt, kan du også se hvilket stadium oppgavene er, dvs. om de ikke er påbegynt, er i gang eller er fullførte.

Hvis du dobbeltklikker på en oppgave, kan du se igjennom og redigere informasjon om den, uten å gå ut av det gjeldende grensesnittet. Du kan f.eks. legge til eller endre beskrivelsen av oppgaven, endre prioritet, endre prosentandel fullført og mye mer.


For å endre status for en spesifikk oppgave, kan du enten oppgi modenheten mens du redigerer oppgaven, eller bare dra og slippe oppgaven direkte inn i oppgaveoversikten.

Når du flytter oppgaven fra en kolonne til en annen, vil statusen til oppgaven automatisk oppdateres.

Oppgavene dine kan også oppdateres automatisk direkte fra SOLIDWORKS, som betyr at du ikke trenger å bytte mellom ulike applikasjoner. For å gjøre dette, klikk på pilen som peker nedover og velg ”More apps and roles”.

Sørg for at ”Me” er valgt øverst i verktøylinjen, bla nedover for å finne ”Collaborative Tasks” og dobbeltklikk for å starte applikasjonen.

Du vil deretter i ”Task Pane” i SOLIDWORKS se det samme som du tidligere så i skyen for å gjennomgå, oppdatere og opprette nye oppgaver. Med andre ord: Du trenger ikke å bytte program – du kan gjennomgå, opprette og oppdatere oppgaver direkte i SOLIDWORKS! Du kan til og med dra i oppgaver for å flytte dem fra ”To Do” til ”In Progress”.

Se flere 3DEXPERIENCE-tutorials >>

Jimmy Johansson

Application Engineer