3DEXPERIENCE: Hvordan dele idéene dine på en rask og enkel måte

Du har en god idé; vi har verktøyene til å sette den ut i livet.

I et fellesskap på 3DEXPERIENCE-plattformen er det mulig å legge til en type innlegg som kalles en «idé» og som har en nyttig egenskap. Det er nemlig mulig å definere modenheten, dvs. de ulike stadiene, av en idé.

Denne egenskapen kan brukes som en verifikasjonsmetode i et pågående prosjekt, hvis et medlem av prosjektgruppen foreslår en ny funksjon eller løsning. Ved å registrere et innlegg som en «idé» i prosjektfellesskapet kan andre medlemmer av fellesskapet kommentere forslaget og gi tilbakemeldinger. Takket være den visuelle fremstillingen av idémodenheten, kan du lett vurdere om idéen nærmer seg gjennomføring eller ikke.

Denne typen innlegg kan også brukes på tidlige stadier i prosessen, før et prosjekt er opprettet. Ved å bruke modenhetsfunksjonen for et «idé»-innlegg, kan en anbudsansvarlig f.eks. visuelt gå gjennom prosessen som fører til et potensielt anbud. I bildet nedenfor har jeg registrert et «idé»-innlegg («New Idea») i et nytt fellesskap som er opprettet for en potensiell ordre.

Jeg har bedt min kollega Lars om å se på prosjektet. Hvis han synes at jeg burde undersøke det videre og gi pris- og tidsestimater, oppdaterer han modenheten.

Ved å klikke på innlegget, kan jeg se igjennom og endre modenheten.

I dette fellesskapet er modenheten delt opp i fire ulike stadier:

  1. Ny idé («New Idea»)
  2. Evaluering («Evaluation»)
  3. Godkjennelse («Approval»)
  4. Gjennomførelse («Go Live»)

Antall stadier og deres respektive navn og farger kan bestemmes av administratoren. For å endre modenheten, drar og slipper du bare den hvite prikken (som ovenfor står i det gule stadiet for «Ny idé» («New Idea») til et av de andre stadiene.

I dette eksempelet står det første stadiet, «Ny idé», for et potensielt nytt prosjekt. Jeg har bedt Lars om å se på det, og gi sin vurdering av om jeg burde undersøke det videre. Hvis han synes det er et interessant prosjekt, vil han endre modenheten til «Evaluering» («Evaluation»). Da vet jeg at jeg kan se nærmere på det, og komme med pris- og tidsestimater.

Når jeg har anslått hva tidsbruken og kostnaden vil bli for prosjektet, sender jeg denne informasjonen til kunden og endrer modenheten til «Godkjennelse» («Approval). Det betyr at vi venter på at kunden skal bestemme seg for å gi oss ordren eller ikke. Hvis kunden godtar forslaget vårt, vil modenheten endres til «Gjennomførelse» («Go Live»), som er signalet til å starte prosjektarbeidet.

Se flere innføringer i 3DEXPERIENCE >>

Jimmy Johansson

Application Engineer