3DEXPERIENCE: Oppgaver i Collaborative Industry Innovator

Du må håndtere oppgaver – vi har verktyøene for å distribuere dem.

På 3DEXPERIENCE-plattformen kan du opprette og tildele oppgaver for å strukturere både ditt eget og dine kollegers arbeid gjennom et brukervennlig grensesnitt, raskt og enkelt.

For å opprette og tilordne oppgaver, dra og slipp først «Collaborative Tasks»-appen fra applikasjonsruten til dashbordet, og endre størrelsen slik at den passer.

Når appen er lastet inn, kan du enten klikke på den blå «+»-knappen øverst, eller begynne å skrive i feltet rett ved siden av for å lage en ny oppgave.

Etter at du har gitt oppgaven et navn, har du to alternativer: «Add» og «Add and open». Førstnevnte vil enkelt legge til en oppgave med det gitte navnet, mens sistnevnte også vil åpne oppgaven for videre redigering, f.eks. hvis du vil tildele oppgaven til noen.

Du kan selvfølgelig redigere oppgaven selv om du klikker på «Add»-alternativet. Dette er bare en av mange måter 3DEXPERIENCE-plattformen fjerner det lille ekstra trinnet for å gjøre ting enklere.

I oppgaveinnstillingene er det flere alternativer. Du kan f.eks. legge til en beskrivelse i oppgaven for å forklare hva som forventes eller hva du skal gjøre. Du kan kontrollere modenheten (dvs. om den må gjøres, pågår eller er ferdig) og beregnet tid som kreves for å utføre oppgaven.

Vær oppmerksom på at hvis du blar nedover, har du enda flere muligheter for å tildele noen til oppgaven, legge til vedlegg (f.eks. en PDF med krav), men også (og dette er en god en, etter min mening) muligheten til å knytte leveranser til oppgaven – inkludert CAD-filer!

Dette betyr at når du har opprettet CAD-filene for et prosjekt, kan du legge ved CAD-filene som vedlegg.

Når du er ferdig med alle innstillingene, klikker du bare på «Save», og personen som er tilordnet oppgaven vil få et varsel om at han eller hun har en oppgave å gjøre, og den vil vises i «Collaborative Tasks»-applikasjonen.

Se flere 3DEXPERIENCE-tutorials >>


Jimmy Johansson

Application Engineer