3DEXPERIENCE: Slik kobler du til SOLIDWORKS

Dere har behov for å samarbeide på CAD-data – vi har verktøyene som kobler SOLIDWORKS til skyen.

En viktig faktor når det gjelder 3DEXPERIENCE er selvsagt muligheten til å koble det til SOLIDWORKS. For å gjøre dette må du installere et tilleggsprogram (noe som gjøres gjennom 3DEXPERIENCE-plattformen). Tilleggsprogrammet vil deretter vises som en fane i «Task Pane» i SOLIDWORKS, og ved å klikke på knappen «Connect» kobles den aktive SOLIDWORKS-økten til 3DEXPERIENCE.

Du blir deretter bedt om å logge inn ved å bruke påloggingen din til 3DEXPERIENCE, og dernest må du velge hvilket samarbeidsforum (dvs. hvilket hvelv) du vil koble deg til. Som du kan lese om i denne bloggposten er det mulig å sette opp flere samarbeidsforumer, så du må derfor velge hvilket du vil koble deg til.

Når du er tilkoblet, kan du åpne de(n) SOLIDWORKS-filen(e) som du vil legge til hvelvet. Å legge til filer er en totrinns prosess: Først må filene kopieres til den lokale hurtigbufferen, deretter kan de lagres i hvelvet i skyen. Hvis det ikke er noen fil i den lokale hurtigbufferen, får du en advarsel i rødt i statuskolonnen.

For å legge filene til den lokale hurtigbufferen, høyreklikker du bare på den øverste samlingen og velger «Save». Dette gir deg en dialogboks, der filene kopieres til den lokale hurtigbufferen og deretter lagres i skyen.

Etter at filene har blitt kopiert til den lokale hurtigbufferen endres advarselen i statuskolonnen til en oransje diskett, som betyr at filene fortsatt ikke er lagret til hvelvet i skyen.


På dette stadiet bør enda en dialogboks vises (hvis den ikke gjør det, høyreklikk på den øverste samlingen igjen, og velg «Save»), der du kan klikke på «Save» for å lagre de valgte filene i hvelvet i skyen.

Når du lagrer filene, er det lurt å opprette et bokmerke for dem for å gjøre det enkelt å finne filene senere. Bokmerker fungerer som faner som du kan organisere, og du kan lese mer om dem i denne bloggposten.

For å legge et bokmerke til én eller flere filer, høyreklikk på den øverste samlingen og velg «Save». Øverst i høyre hjørne i dialogboksen som kommer opp, er det et ikon som ligner på et bokmerke. Når du klikker på det, kommer enda en dialogboks opp. I den kan du velge hvilket bokmerke du vil legge til, enten for alle filene eller for filene du tidligere har valgt i lagringsdialogen.

Hvis du har opprettet underkategorier av bokmerker, kan du dobbeltklikke på hovedkategorien for å gå inn i underkategoriene.

Når du har funnet bokmerket du ønsker å legge til filene, velger du det ved å klikke på det én gang. Deretter velger du «Apply to selected» hvis du i den tidligere lagringsdialogen valgte én eller flere filer, eller du klikker «Apply to all» hvis du ønsker at alle filene skal ha samme bokmerke.

Bokmerkedialogen vil så lukkes, og du går tilbake til lagringsdialogen der du kan se hvilket bokmerke hver fil vil få når du trykker på «Save».

Ved å legge bokmerker til filer kan du finne filene du ser etter på en enkel måte, både i 3DEXPERIENCE og fra SOLIDWORKS.

Ved å åpne redigeringsprogrammet for bokmerker inne i SOLIDWORKS (ved å klikke på nedover-pilen i det blå båndet øverst og velge «More apps and roles») kan du bla gjennom til bokmerket som er tilknyttet filene, og ganske enkelt dra og slippe dem inn i SOLIDWORKS for å åpne filene.

Som du sannsynligvis har sett når du har høyreklikket på en fil i «Task Pane», har du flere andre alternativer i tillegg til «Save». Noen du bør kjenne til er «Reserve»/«Unreserve», «Maturity» og «Revision».

Reserve/Unreserve

Når du åpner filer fra hvelvet åpnes de som standard som skrivebeskyttede, dvs. du kan ikke endre dem. Hvis du ønsker å gjøre endringer, må du reservere filen. En fil som er reservert, kan ikke endres av andre før personen som har reservert den har frigjort («Unreserved») den. Du kan se at en fil er reservert ved at en grønn nøkkel vises ved den.

Revisjon

Når du har endret en fil, er det selvfølgelig på sin plass at filens revisjonsnummer også endres. Slik sporer man endringer, og sørger for at alle de andre samlingene som inneholder filen blir oppdaterte med den nye filen, slik at alle modeller er oppdaterte. For å øke revisjonsnummeret kan du enten høyreklikke og velge «New revision», eller velge «New revision» direkte i lagringsdialogen.

Modenhet

Modenhet brukes til å kontrollere om en fil fortsatt er under arbeid eller om den er ferdig. Når du legger en ny fil til hvelvet, settes modenheten som standard til «In work». For å endre dette kan du høyreklikke filen(e) du ønsker å endre modenheten for, og enten velge «Freeze» for å endre den til en status der lederen må godkjenne filen, eller sende den direkte til en «frigjort» status med «Release». Vær oppmerksom på at disse overgangene i en viss grad kan modifiseres.

Se flere 3DEXPERIENCE-tutorials

Jimmy Johansson

Application Engineer