Av/På-knapper i SOLIDWORKS

Jon Anders Østerud

 

Av Jan Egil Bæver
16.01.2017

 

Noen av funksjonene i SOLIDWORKS styres av brytere som er av eller på. Dette påvirker hvordan SOLIDWORKS virker. Dette er brytere som er valgbare direkte i SOLIDWORKS uten å gå innom Tools – Option. Finn ut hvordan disse bryterne virker.

Noen av disse bryterne er under: Tools > Sketch Settings:

sketch settings

 

Og dette er hva de enkelte bryterne gjør:

Automatic Relations Automatic Relation

Setter på relasjoner når sketchen tegnes. Denne blir skrudd av ved store sketcher med mer en 1000 entities.

Automatic Solve

Skru av denne hvis du har en stor sketch. Da vil ikke SOLIDWORKS oppdatere sketchen hver gang du endrer på et mål. Kan være nyttig hvis flere mål skal endres og når sketchen blir vridd og feil før alle målene er endret. Automatic Solve slår seg automatisk på når edit sketch avsluttes. Virker også på 3D sketch.

Enable Snapping

Med denne av, så snapper ikke linjer på endepunkter etc. Det blir heller ikke lagt på Constrains som horisontal/vertical relasjon. Hold heller Ctrl inne. Da blir Enable Snapping midlertidig ignorert og linjen kan plasseres fritt på flaten. Virker på 3D sketch.

 Shaded Sketch Contours Shaded Sketch Contours

Denne er ny i 2017. Denne funksjonen kan stå på hele tiden. Her blir det laget en skygge som fyller hele konturer i sketchen. Du ser med det samme at du har tegnet en lukket kontur. Nytt her er at denne konturen kan flyttes rundt direkte uten bruk av Move. I tillegg blir alle linjene i ytterkonturen listet opp i Feature manager når en kontur velges.

Hold Ctrl inne for å velge flere konturer, da typisk indre konturer. Ctrl gjør at man kan legge til eller fjerne linjer. Tidligere måtte man ta en Box Selection eller velge en linje og høyreklikke og Select chain for å gjøre dette.Med linjene listet opp i Feature manager, så har du de mulighetene du hadde før med Move, Copy, Rotate, Scale, Stretch, mirror, legg til Relations etc. Shaded Sketch Contours virker bare i nye sketcher laget i 2017. Virker også i 3D sketch.

 No Solve Mode No Solve Mode

Problemstilling: En linje har hektet seg på en annen linje og man ønsker å frigjøre denne linjen. Her er det nå en constrain som ikke er synlig og som ikke lar seg slette direkte. Velg No Solve Mode. Nå kan man ta tak midt på linjen og flytte den fritt. No Solve Mode vil hindre at de andre linjene strekker seg (solving). Virker kun i 2D sketch.

 Detach Segment On Drag Detach Segment On Drag

Denne var ny i 2016. Denne virker som No Solve Mode bare bedre. En annen metode er å høyreklikke på en linje. Detach Segment On Drag er da valgbar på undermenyen. Når man velger en linje, så får endepunktene en annen farge. Her kan man også ta tak i et endepunkt og dra linjen med dette.

Override Dims on Drag/Move

Denne gjør at en linje kan strekkes og målet endrer seg. Dette gjør det lettere å manipulere sketchen, men kan være skummels siden et viktig mål kan endre seg uten at man legger merke til det. Samtidig så er jo målene der for å hindre at sketchen blir vridd når den strekkes i. Virker kun i 2D sketch.

 Rapid Sketch Rapid Sketch

Hent en sirkel fra Sketch. Denne kan nå plasseres på flere flater etter hverandre. Sketchen kan fullføres på en flate og man kan gå direkte på en ny flate og sketche her. Rapid Sketch er ikke søkbar på Command Manager, men man kan få denne opp på Command manager ved Customize – Commands og Sketch.

 Instant2D Instant2D

Denne var ny i 2016. Ta tak i enden på mållinjen. Nå dukker det opp en linjal og målet kan trekkes. Den store ulempen med Instant2d er at Modify-boksen til målet IKKE dukker opp. Med Override Dimson Drag/Move på, så kan målet strekkes uansett ved å trekke i linjen, selv om det ikke dukker ikke opp noen linjal.Så la Instant2D alltid være av. Virker også i 3D sketch.

 Instant3D Instant3D

Denne gjør at en 3D kloss kan trekkes i direkte. Extruden kan forlenges, sketchen endres innenfor de frihetsgradene denne har. Med Override Dimson Drag/Move på, så vil målet i sketchen endres. Uten Instant3D, så kan man fortsatt dobbeltklikke på parten og endre målene. Men linjer i sketchen uten mål, får man ikke endret direkte.Med Instant3D så kan man også ta tak i en sketch og trekke den ut til extrude eller til cut direkte.

Extrude fra sketch har noen hurtigtaster: Alt snapper til annen geometri. M lager midtplan. En sketch kan også strekkes direkte. Virker også på fillet (dynamisk endring), Simple hole, Revolve og Shell. Virker på Mirror og Pattern også. Man behøver ikke å finne kilden til pattern. En hvilken som helst kopi vil endre alle i mønsteret. Virker også på 3D sketch.

Få oversikt over hvilke knapper som er av eller på

Søk opp knappen i Command Manager mens du er inne i en sketch. Tast inn S+navn, eks. SDetach. Velg ikonet og dra det inn i Sketch folderen. For å få vekk ikon igjen, hold Alt inne og dra ikonet vekke fra Command Manager. Det er bare de kommandoene som har ikon som kan vises i Command Manager. Alternativt: gjør endringene i Customize.

Nå har du oversikt over hvilke knapper som er av eller på.