Blå mapper i Utforsker

Ser du blå mapper når du logger inn i hvelvet, og ser ingen filer ? Løsning og forklaring er som følger:

Når du ser blå mapper i Explorer grensesnittet i EPDM så betyr det at du er Off-line og ikke har kontakt med Arkivserveren. Dette kan skje fra tid til annen, bl.a. når du har jobbet over VPN og så skal logge inn på kontoret under domenet ditt.

Blå mapper viser at du ikke har kontakt med arkivserver

Gå på menyen Tools | Velg Work On-line

Gå på menyen Tools – Velg Work online

Man blir da logget ut av «Vault og » Windows Explorer» vil vise din Desktop.

Kastet ut – Logg inn igjen

Bruk«Tibakeknappen»  i Windows Utforsker, eller ganske enkelt «Backspace på tastaturet.

Da vil klienten forsøke å koble seg til arkivserveren igjen

Klienten kobler seg på arkivserver igjen

Og vips, – er dine mapper grønne igjen

Innlogget og kontakt med arkivserver når mapper er grønne

Dersom man har fått tildelt nødvendige rettigheter kan man nå se sine filer undermapper.