Bruk av BlackBox-symboler i SolidWorks Electrical

Enkelte ganger kan det være at man er tidlig i designprosessen og av denne grunn ikke vet hvilke komponenter man skal bruke for en del av designet. Andre ganger er det kanskje heller ikke nødvendig å vise alle komponenter men man ønsker istedenfor bare å vise antall innganger, utganger og andre tilkoblingspunkter. Eksempel på dette kan være dersom man kjøper en komponent ferdig og bare trenger et rask symbol for å illustrere denne i skjemaet.

Løsningen på dette er å opprette et såkalt «BlackBox»-symbol. Dette symbolet er dynamisk og kan enkelt endre størrelse og oppdateres for å tilfredsstille eventuelle endringer i designet. Når man har kommet frem til en ferdig layout kan symbolet enkelt lagres i biblioteket, redigeres og brukes i andre prosjekter.

Nedenfor er det vist en liten video som illustrerer hvordan dette kan gjøres: