Oppkjøp av CAE Consulting Scandinavia

Siden 1991 har CAE Consulting Scandinavia levert designløsninger til norske kunder.

«Vi overlater selskapet og våre kunder til en kvalifisert, pålitelig og stabil eier.  Slik som markedet utvikler seg, er det viktig med større aktører og derfor ser CAE Consult Scandinavia en fordel med å gå inn i PLM-Group. Denne sammenslåingen gjør det mulig for oss å levere enda mer verdi til våre kunder.» 

– Lars Kvendbø, Grunnlegger CCS