Databasereplikering med SOLIDWORKS PDM

Daniel Andersson
 
Av Daniel Andersson
14.08.2017

 

Har du problemer med lang responstid mellom PDM-klient og SQL-server? Eller kanskje en overbelastet SQL-server? Jeg tenkte å gå inn på problemstillingen og fortelle litt om en nyhet i SOLIDWORKS PDM Professional 2017; databasereplikering.

SOLIDWORKS PDM Professional støtter fra og med versjon 2017 databasereplikering, som muligjøres ved hjelp av Microsoft AlwaysOn Availability Groups (AOAG).

Ved hjelp av databasereplikering har du mulighet til å forbedre ytelsen i deres PDM-miljø om du for eksempel har problemer med lange responstider mellom PDM-klient og SQL-server. Eller dere er mange brukere med hyppig bruk av PDM og har behov for å avlaste SQL-serveren.

Før vi ser på hvordan databasereplikkering fungerer og ser på noen eksempler vil jeg begynne med å belyse noen forutsetninger for å kunne utnytte den nye funksjonaliteten:

SOLIDWORKS PDM Professional – Funksjonen er ikke tilgjengelig med SOLIDWORKS PDM Standard-versjonen.

Microsoft SQL Server Enterprise 2012 eller nyere – AlwaysOn er altså ikke tilgjengelig i SQL Server Standard-versjonen som er inkludert med PDM.

Hvordan fungerer databasereplikering?

Uten databasereplikering

Om man jobber i et PDM-miljø uten databasereplikering og arkivserverreplikering kommuniserer alle PDM-klienter mot samme PDM-server. Jobber man med arkivserverreplikering kan ulike PDM-klienter jobbe mot arkivservere som er geografisk nærmest deg, slik at man oppnår høyere ytelse når det gjelder filoperasjoner som for eksempel «check-in». Men fremdeles vil alle PDM-klienter jobbe mot samme databaseserver.

solidworks_pdm_databasereplikering01

Med databasereplikering

Når man jobber med databasereplikering, så skapes en «read only»-kopi på en sekundær databaseserver. Den brukes når klienter gjør leseoperasjoner som navigering i mapper, visning av datakort, «contains» mm. Dette er operasjoner som kan håndteres av en «read only»-database, slik at man kan avlaste primærdatabasen til tyngre operasjoner. Operasjoner som skriver til databasen kommuniserer fortsatt mot den primære databaseserveren.

solidworks_pdm_databasereplikering02

For mer detaljert informasjon, ta en titt på lenkene nedenfor, eller ta kontakt med oss.

Creation and Configuration of Availability Groups (SQL Server)

SOLIDWORKS Whats New 2017

Product Data Management Multisite Replication

Eksempel

Her er et par scenarioer der man kan se ytelsesfordeler ved bruk av databasereplikering

Latency

Den første handler om Latency. Om responstiden mellom PDM-klienter og SQL-severen er lang kan man få problemer med et tregt brukegrensesnitt, for eksempel at det tar lang tid å navigere i mapper eller vise datakort.

I eksempelet nedenfor har man et selskap med kontorer på to lokasjoner. Responstiden mellom PDM-klienten på det sekundære kontoret og SQL-severen på hovedkontoret er lang, for eksempel over 50 ms.

Skulle man i dette tilfellet sette opp en sekundær databaseserver med replikert database på det sekundære kontoret, vil PDM-klientene på det sekundære kontoret kunne gjøre leseoperasjoner fra den sekundære databaseserveren istedet, og på den måten øke ytelsen og brukeropplevelsen på PDM-klientene.

solidworks_pdm_databasereplikering03

Høy belastning

Et annet tilfelle kan være i et PDM-miljø med mange brukere med en høyt belastet SQL-server. Gjennom å legge til en sekundær databaseserver som alle klienter kan gjøre leseoperasjoner mot, så kan man jevne ut belastningen mellom ulike SQL-servere, som vil øke ytelsen og forbedre brukeropplevelsen på PDM-klientene.

 solidworks_pdm_databasereplikering04