De viktigste nyhetene i SOLIDWORKS Simulation 2017

Jon Anders Østerud

 

Av Stian Mork
16.11.2016

 

Nå er endelig SOLIDWORKS 2017 lansert, og her finner vi en rekke flotte nyheter med tanke på SOLIDWORKS Simulation.

I tillegg til alle de flotte nyhetene er det også blitt jobbet mye med å forbedre ytelsen og stabiliteten, dette gjør at vi nå kan komme i mål med analysene våre raskere enn noensinne.

Her er noen av de flotte forbedringene i årets versjon av SOLIDWORKS Simulation

Med det nye Hot Spot Diagnostics verktøyet kan vi nå enkelt la programmet finne eventuelle spennings singulariteter for oss. Denne typen singulariteter kan oppstå i resultatene våre grunnet skarpe kanter, punkt laster, grensebetingelser osv. Vi kan nå enkelt detektere og ignorere spennings singulariteter med det ny Stress Hot Spot Diagnostics verktøyet.

 

Vi kan nå enkelt kopiere og konvertere lineær-statiske studier til andre studietyper (ikke-lineære og dynamiske analyser) ved bruk av den nye Copy study funksjonen. På denne måten slipper vi å bruke tid på å sette opp studiet på nytt, i tillegg til at vi kan være 100% sikre på at oppsettet er identisk mellom studiene.

sw_simulation_copy study

 

Om du ikke er sikker på hvilken solver som er best å benytte for dine ikke-lineære analyser kan du nå sette solver valget til automatic for på den måten å få programmet til å ta det beste valget for deg.

sw_simulation_automatic solver

sw_simulation_joint_group

 

Det er nå slutt på å manuelt måtte oppdatere Beam joints etter at man har gjort endringer på modellen, dette skjer nå automatisk i programmet.

I Simulation|System Options har vi nå fått et nytt valg Automatically timed out decision solver message after: xx seconds.  Dette gjør at dersom solveren stopper opp underveis i løsningsprosessen på grunn av et valg som må tas, og man ikke svarer innen en angitt tid, så vil SOLIDWORKS ta valget for oss slik at løsningsprosessen kan fortsette. Etter at studiet er løst vil det komme opp en logg på skjermen som viser eventuelle spørsmål og hvilke svar som er blitt gitt. Dette sikrer at analysene kjøres gjennom selv om vi ikke sitter foran skjermen å følger med.

 

Det er nå mulig å vise resultat plott sammen med Realview grafikk. Dette er en intuitiv måte å vise frem resultatene dine på, man kan til og med rendere dette ved bruk av Photoview 360.

sw_simulation_plott_realview

 

Vi har nå ved bruk av den nye Offloaded simulation funksjonen muligheten til å kjøre løsningsprosessen på en annen maskin i nettverket og på denne måten frigjøre ressurser på klientmaskinen,

sw_simulation_offloaded_sim

 

At Node number er et nytt valg i Probe verktøyet som gjør at vi kan skrive inn node nummeret direkte for å hente ut resultater.

sw_simulation_probe_result

 

Som man kan se så er det masse flotte nyheter i 2017 versjonen av SOLIDWORKS Simulation.

 

Les også:  De viktigste nyhetene i SOLIDWORKS PDM 2017