Dette bør du vite om importering av IFC-filer til SOLIDWORKS

Lars Haaland

 

Av Lars Haaland
18.04.2017

Du som av og til jobber med byggebransjen kjenner deg kanskje igjen i denne problemstillingen; du skal designe et produkt som skal plasseres i en modell av et byggeprosjekt, men du aner ikke hvordan du skal få modellen inn i SOLIDWORKS. Hva gjør du? Snakker arkitektenes programmer egentlig sammen med vårt program i det hele tatt? Svaret er stort sett ja, men bare hvis du tar et par viktige hensyn.

Utviklingen innen ulike 3D-programmer og ulike bransjers krav til dem har ført til at de programmene som i dag benyttes i byggebransjen som regel er helt annerledes enn programmer for mekanisk industri. Slik må det være, og slik kommer det til å være i fremtiden også; man benytter det 3D-programmet som best dekker behovene til sin egen bransje.

Likevel er det av og til behov for å utveksle data mellom disse programmene; skal du for eksempel designe en konstruksjon som skal stå i et bygg, er det ofte nødvendig med en 3D-modell av noe i bygget som man kan tegne etter, slik at man kan sjekke for eksempel Clearance og Interference mellom bygningen og modellen du tegner.

Overføring av data mellom for eksempel Revit og SOLIDWORKS er fullt mulig, dersom du tar hensyn til dette:

Filen må være i formatet IFC 2×3
SOLIDWORKS kan åpne IFC 2×3, og eksportere til både IFC 2×3 og IFC 4. IFC 4 er en videreutvikling av IFC 2×3 og er ikke fullt så vanlig å bruke i skrivende stund. Selv om filen er lagret som IFC 4, vil du kunne få inn geometrien – men for å være på den sikre siden, er det IFC 2×3 som gjelder.

Geometrien i IFC-formatet er polygonbasert
SOLIDWORKS vil forsøke å gjøre om polygonene til solids i importprosessen, men vil ikke alltid lykkes med det, avhengig av hvordan geometrien ser ut i IFC-filen (om den har lukkede volumer med delte edger, for eksempel). Geometrien er uansett dimensjonsrikitg, så du skal likevel kunne benytte den som referanse. Polygonene gjør riktignok at krumme og dobbeltkrumme flater blir fasetterte, så dette er viktig å være klar over. Plane flater, som vegger og vinduer, gjengis altså på mest riktig måte.

Geometrien må oppfylle SOLIDWORKS’ størrelsesbegrensninger på modeller
Det betyr at enkeltkomponentene i IFC-filen må ligge innenfor en kube med sider på 1 Km med senter i origo, hvis IFC-filen inneholder en enkelt part. Hvert assembly må på samme måte ligge innenfor en kube på 100 Km med senter i origo. Vi har sett IFC-modeller av bygningsprosjekter i Norden der origo ligger på Nordpolen. Måten programmene behandler store tall på er rett og slett fundamentalt forskjellig. Be heller modelleverandøren sende deg en modell der geometrien ligger nærmere origo.

Du trenger SOLIDWORKS 2012 eller nyere
IFC import ble mulig fra denne versjonen. Skaff deg en gratis IFC viewer så du vet hva du skal importere. Dette er spesielt nyttig hvis du opplever importproblemer, eller skal sjekke om fila er innenfor SOLIDWORKS’ størrelsesgrense. I skrivende stund er for eksempel Solibri Model Viewer eller Tekla BIMsight gratisprogrammer som åpner IFC-filer.

Ha en plan for hva du ønsker å gjøre med IFC-filen
IFC-filer har en struktur som skal angi objekters plassering i en BIM-modell. Når IFC-filen importeres til SOLIDWORKS, vil du finne igjen denne strukturen som et antall nivåer av undersammenstillinger før du ser selve geometrien nederst. Trenger du ta hensyn til denne strukturen? Nei, vanligvis ikke – for skal du eksportere din del av modelleringsjobben tilbake til IFC, kan du også angi denne strukturen i eksporteringsprosessen. Du kan i mange sammenhenger kollapse strukturen uten at geometrien blir skadelidende, for eksempel ved å høyreklikke på en undersammenstilling og velge «Dissolve Subassembly» slik at du står igjen med toppnivåsammenstillingen og partene. Slik får du også et lavest mulig antall filer, noe som er nyttig hvis du for eksempel skal lagre i PDM.

IFC-modeller er ofte digre. Jobb bare med du trenger
Trenger du modellen av hele Oslo Spektrum for å designe disken til kiosken i tredje etasje? Vi anbefaler å heller be leverandøren av modellen ta ut akkurat det du trenger.

Dette var litt om import fra programmer som Revit og ArchiCad til SOLIDWORKS. Skal SOLIDWORKS-modellene dine tilbake til de programmene, er det tilrådelig å bruke noe annet enn IFC-formatet, men det kan være et tema for en annen artikkel.

Står du likevel fast etter dette, ta kontakt med oss på PLM Group support.