Forhåndsdefinerte tegningsvisninger

Et tips for å fremskynde prosessen med å generere tegninger av modellene dine, er å lage en tegningsmal som inneholder forhåndsdefinerte tegningsvisninger, noe som betyr at du forteller SolidWorks å automatisk sette inn bestemte visninger i tegningen for deg.

Begynn med å lage en ny tom tegning («File» → «New» → «Drawing»). I dette eksemplet bruker vi standard A3-malen, men dette kan også gjøres med andre maler. Når en ny, tom tegning er åpen, gå til «Insert», velg «Drawing View» og der finner du «Predefined..». Når «Predefined» er valgt, må du venstre-klikke et sted på tegningen for å plassere den midlertidig tomme tegningsvisningen, bare angitt med en stiplet kontur.

I fanen for egenskaper kan du velge hvilken type visning dette skal være (topp, venstre, nederst, etc.). I dette tilfellet velger vi den første forhåndsdefinerte tegningsvisningen for å vise toppen av modellen, dvs. en «topp»-visning. Vi legger til tre forhåndsdefinerte tegningsvisninger i tegningen, en under den første visningen vi plasserte for å vise fremsiden av modellen (dvs. en «front»-visning), en visning til høyre for den første forhåndsdefinerte visningen som vi plasserte for å vise høyre side av modellen, og til slutt en isometrisk visning.

Du kan se resultatet i bildet til høyre. Merk at hver tegningsvisning har blitt gitt en ny benevnelse for å representere retningen for hver visning.

Neste trinn er å lagre denne spesifikke tegningen som en tegningsmal. Gå til «File» → «Save As..» og velg «Drawing Templates», som et filformat, skriv inn et navn for tegningsmalen (som i dette tilfellet er satt til «A3_w_Predefined»).

For å teste den nye tegningsmalen og bekrefte at den fungerer som ønsket, åpner du en modell (eller lager en ny) og lager en ny tegning fra modellen. Som mal velger du den som nettopp ble laget (“A3_w_Predefined”).

Nå tegningen er åpnet kan du se at den automatisk blir fylt med fire visninger av modellen din. På denne måten kan du spare tid når du lager tegninger fra modellene dine.