Forutse støy med SOLIDWORKS Flow Simulation

Stian Mork
 
Av Stian Mork
22.05.2017

 

Fra tid til annen har vi i PLM Group fått forespørsler om det er mulig å analysere lyd/støy med Flow Simulation og svaret har beklagelig vis vært nei, men nå har det imidlertid sneket seg inn en nyhet i Flow simulation 2017 SP3 som gjør at dette er mulig.

Basert på Proudman’s analytiske formel så kan man nå få ut en tilnærmet måling av lokalt bidrag for akustisk kraft i et gitt turbulensområde. Med disse dataene kan man igjen estimere bredbåndstøy (i desibel) generert av turbulensen.

At vi nå kan analysere denne typen fenomener i Flow Simulation er flott siden vi da har mulighet til å finne hvilket støynivå som vil oppstå i og rundt konstruksjonene våre når de er i bruk. Vi kan deretter ta grep og optimalisere konstruksjonen med tanke på dette.

Jeg testet denne nye funksjonen ved å finne støynivået (grunnet vind) som oppstår i/rundt en Jeep under bruk.

Forutse støy med solidworks flow simulation 02
3D modell hentet på 3DContentCentral, modellert av Erik Vamos.

I Flow Simulation satt jeg da opp en ekstern strømningsanalyse med en definert vindhastighet på 100 km/t. Som man kan se av resultatene under så ser man tydelig distribusjonen av støy målt i dB rundt bilen i fart.

Resultatene kan vises på tre forskjellige måter

Cut plot
Forutse støy med solidworks flow simulation 03
ISO Surface
Forutse støy med solidworks flow simulation 04
Flow Trajectories
Forutse støy med solidworks flow simulation 05

 

Man skal ha tilgang til disse parameterne direkte etter at man har kjørt en strømningsanalyse, dersom man ikke ser de så kan de aktiveres under Customize parameter list|Noise Prediction

Forutse støy med solidworks flow simulation 06

 

I dette eksempelet er det benyttet kjøretøy og eksterne analyser, men disse resultatene kan selvfølgelig også studeres ved kjøring av interne analyser som rør, ventilasjonsanlegg osv. Som vist under ved analyse av et rør med gjennomgående luft. Forutse støy med solidworks flow simulation 07