Gratis sertifisering med vedlikeholdsavtale

Som kunde med vedlikeholdsavtale kan du hvert år gjennomføre én sertifiseringseksamen gratis per lisens som har aktivt vedlikehold. Dette gjelder alle sertifiseringene Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA og Certified SOLIDWORKS Professional (CSWP).

Gratisordningen gjelder ett sertifiseringsforsøk på enten CSWA eller CSWP per lisens per år. For nettverkslisenser gjelder ett forsøk per sete.

For å få tilgang til denne muligheten, logg inn på SolidWorks’ kundeportal, finn linken Certification under Community.

Siden du da kommer til er en oversikt over tilgjengelige eksamener. Oppe til høyre har du en ekstra link du ikke ville hatt dersom du ikke hadde vært innlogget på kundeportalen. Herfra finner du en kode du kan benytte for å skaffe deg en gratis eksamen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *