Guide: Hvordan jobbe hjemmefra med SOLIDWORKS og PDM

Av og til kan det være fint å kunne ha mulighet til å arbeide fra hjemmekontoret. Noen av oss kan ha behov for å fokusere og å unngå forstyrrelser, mens andre har rett og slett behov for den fleksibiliteten hjemmekontoret tilbyr. I disse dager er svært mange tvunget til å jobbe hjemmefra på grunn av koronaviruset. Men hvordan gjør du det da med SOLIDWORKS og PDM – lisensene? Her er en guide vi har laget for deg.

I denne artikkelen tar vi en titt på de mulighetene du har til å jobbe hjemmefra med SOLIDWORKS. Det er flere alternativer å velge mellom – og hvor mange alternativer som gjelder for deg, avhenger av hva slags lisenser din arbeidsgiver har, om du har et PDM-system eller ikke, og om din arbeidsgiver har en fungerende VPN-løsning som du kan benytte deg av.

I de følgende eksemplene antar vi at du tar med deg jobbmaskinen hjem. Ønsker du å jobbe på en annen datamaskin hjemme, må du installere softwaren på den. Og selv om det er en mulighet, går vi ikke detalj på akkurat det alternativet her i denne guiden.

Dine fire alternativer for å kunne jobbe hjemmefra i SOLIDWORKS er:

  1. Bruk VPN for å få tilgang
  2. Lån filer fra et delt område på bedriftens nettverk
  3. Bruk PDM uten lisensserver
  4. Bruk «Borrow» på din nettverkslisens

I diagrammet nedenfor kan du enkelt vurdere hvilket scenario som er relevant for deg – finn det som passer best med din situasjon.

Scenario 1 : Bruk VPN for å få tilgang

Dette er den enkleste løsningen. Ta med deg datamaskinen hjem, koble på VPN og fortsett å arbeide med filene dine som om du var på kontoret. Dersom VPN allerede er tilgjengelig for deg, kreves det ikke noe ytterligere forberedelser, og det er enkelt og greit. Merk at PLM Group kan ikke bistå deg med å sette opp en VPN-forbindelse, det er en sak mellom deg og din IT-avdeling.

 

Scenario 2: Lån filer fra et delt område på bedriftens nettverk

Vi skal se på en løsning for de som har en standalone-lisens, ikke PDM-system og ikke VPN-system. Fordi du ikke får tilgang til bedriftens nettverk hjemmefra, må du forberede deg noe før du forlater kontoret.

 

Kopier alle filene du trenger for å jobbe hjemme, til den lokale harddisken på datamaskinen, og ta den med deg. Nå kan du arbeide med filene lokalt.

Når du returnerer til kontoret, kopierer du bare filene tilbake til den delte nettverksressursen. Du må være forsiktig slik at du ikke overskriver filene som dine kolleger kan ha kopiert inn på samme måte, hvis de har vært i samme situasjon som deg.

Koordiner hvem som gjør endringer på hvilke filer, hvis dere er flere som arbeider på det samme prosjektet.

Vi i PLM Group anser dette som en nødløsning som innebærer at du som bruker må ta noen forholdsregler, men den fungerer med litt varsomhet hvis ingen andre løsninger er tilgjengelige.

 

Scenario 3: Bruk PDM uten lisensserver

Du har en standalone eller en nettverkslisens på SOLIDWORKS, og du har et PDM-system. Hva gjør du? Du kan bruke SOLIDWORKS PDM uten forbindelse til lisensserveren. Dette betyr at du må ta i bruk funksjonen «Work Off-line».

Det krever litt forberedelse før du kan forlate kontoret. Følg disse trinnene:

  1. Bruk Get Latest Version på filene som du vil ha offline tilgang til. Høyreklikk på en sammenstilling og ta med alle komponenter.
  2. Sjekk ut alle filene du vil ha skrivetilgang på når du senere er offline.
  3.  Velg Tools – Work Off-line. Vær tålmodig – det kan ta en liten stund før funksjonen er aktivert.

Folderne i PDM er nå blå, og filene du har skrivetilgang på vil vise Yes i kolonnen Writeable.

Når du kommer tilbake til kontoret, velger du Tools – Work On-line og sjekker inn filene. Nå er du klar til å arbeide som før, og du har gjenopprettet den normale datahåndteringen til SOLIDWORKS PDM.

 

Scenario 4: Bruk «Borrow» på din nettverkslisens

Har du en nettverkslisens, må du forberede et par ting før du kan forlate kontoret.

Vær klar over at hvis du har et PDM-system, må du begynne med å gjennomføre trinnene i Scenario 3 før du begynner med trinnene i den følgende guiden.

Du må også kopiere filene du skal jobbe med hjemmefra, lokalt på din datamaskin – slik som i Scenario 2.

Til slutt må du låne med deg lisensen på SOLIDWORKS og eventuelle add-ins, gå ut av nettverket med funksjonen «Borrow» slik at du kan åpne programmet uten å ha forbindelse til lisensserveren.

Start SolidNetwork License Manager Client 20xx.

Klikk på fliken License Borrowing – og under Available product licenses, velger du de lisensene du ønsker å ha tilgang til hjemmefra.

Sørg også for å velge SOLIDWORKS Premium hvis du trenger å jobbe med Routing – eller å velge SOLIDWORKS Visualize hvis du vil lage renderinger.

Velg en sluttdato for å lånet av lisensen. Etter denne datoen vil lisensen bli automatisk returnert til lisensserveren slik at den kan brukes av andre. Det er viktig å velge en realistisk dato, ellers må du returnere til kontoret for å utvide låneperioden for lisensen.

Velg Borrow og du vil se de valgte produktene dukke opp under Borrowed Product licenses.

 

Trenger du hjelp?

Trenger du flere råd om hvordan du best kan jobbe hjemmefra med SOLIDWORKS og tihørende produkter, kontakt support på 64 94 20 20 og vi vil hjelpe deg så godt vi kan.

Med vennlig hilsen
Martin Jensen
Application Engineer, PLM Group