Her er fire gode grunner til å bruke Intersect

intersect_iconHar du av og til ønsket å kunne spleise sammen en åpen flate med en lukket solid? Hva med å finne det interne volumet i en tank? Eller å rekonstruere et produkt fra en støpeform? Kommandoen Intersect kan gjøre dette og mer, den kom i SOLIDWORKS 2013.

Den trofaste leser kanskje lagt merke til at vi så vidt har nevnt Intersect allerede her i en tidligere post, men her er litt mer stoff om denne featuren.

Intersect kan spare deg for endel hodebry av og til. Selv liker jeg muligheten til å lage en solid av tomrommet mellom en rekke utrimmede flater – noe man også kan gjøre med Surface Trim og Knit, men som fort tar lang tid.

Her er noen eksempler på hva du kan gjøre med Intersect:

Spleise sammen en åpen flate med en lukket solid: Du har en solid som du ønsker å legge til en detalj på. Dersom detaljen er en åpen flate, slipper du å gjøre den om til en solid og så bruke Combine. Bruk heller Intersect, og du vil få en tett solid til slutt. Sørg for at flatens åpne kanter ligger inne i soliden før du velger Intersect.

 

løfteøre
Løfteørene er åpne flatemodeller satt inn fra annen fil. Så lenge den åpne kanten nederst på løfteørene ligger inni formen de skal spleises sammen med, fungerer det fint.

Måle det interne volumet i en tank: Hvis du har en tett tank eller beholder (evt en solid med åpninger som er midlertidig sperret med flater) Kan du bruke Intersect for å finne det interne volumet – altså det volumet som avgrenses av flatene på innsiden av tankens begger. Tips: legg først inn en plan flate dersom du vil måle volumet opp til et visst væskenivå.

intersect_tank
Legg inn en rett flate der du ønsker væskenivået. Det blå volumet dannes av flaten for væskenivå og innsiden av tanken, og volumet kan måles som alle andre solid bodies.

Rekonstruere produkt fra en støpeform: Dette er nokså likt eksemplet over, men velegnet for de tilfellene der du feks. har en gammel modell av en støpeform men ønsker å konstruere deg tilbake til det positive volumet.

Lage en solid av utrimmede flater: Jobber man med for eksempel en mastermodell der utgangspunktet er indivuelt modellerte flater, har man kanskje et sett av utrimmede flater som overlapper hverandre. Dette kan også være utgangspunktet hvis man skal ferdigstille en modell med flater laget i andre programmer (utrimmede flater er ofte enklere å importere). I stedet for å manuelt trimme flatene mot hverandre, kan man velge alle flatene og bruke Intersect. Så lenge flatene sammen beskriver er lukket volum, vil Intersect kunne lage om dette volumet til en positiv form. Det er her Intersect skiller seg fra Surface Trim; Intersect krever at flatene beskriver et lukket volum. Intersect kan dermed ikke erstatte Surface Trim i alle sammenhenger.

intersect_surf_to_solid
Utrimmet flatmodell til venstre, ferdig solid til høyre.

Du som har brukt SOLIDWORKS en stund vil fort se at det finnes alternative teknikker for å gjøre det samme – men med Intersect går det gjerne raskere.

Det finnes sikkert flere anvendelser av Intersect. Har du brukt Intersect på en annen måte? Legg gjerne til en kommentar nedenfor.