Hvordan forme fremtidens forretningsmodeller innen 2030?

Energipriser, høy inflasjon og utfordringer med forsyningskjeder påvirker produksjonsselskaper i stor grad om dagen. I samarbeid med det svenske konsultasjons- og forskningsfirmaet Kairos Future, spurte vi toppsjefer i nordiske produksjonsselskaper om hvordan de håndterer den nye situasjonen. Hvordan former de sine forretningsmodeller til å passe fremtidens produksjon, slik at de er bedre forberedt?

Gitt de nåværende globale bekymringene, er det er utfordrende å investere i innovasjon samtidig som profitten opprettholdes. Ineffektive forsyningskjeder og et dynamisk marked i konstant endring fører til at mange nordiske bedrifter nå sliter. For å sikre økt konkurransedyktighet er det essensielt å ta riktig avgjørelse til riktig tid. Likevel er responstiden ofte lang, og omstruktureringen kostbar. Akkurat nå er det mange bedriftsledere som prioriterer utviklingen av en bærekraftig forretningsstrategi, robuste forsyningskjeder og en digital og sikker infrastruktur for produksjon.

Gjennom samtaler med toppsjefer, har vi identifisert tre hovedtrender som vil forme fremtiden til produksjonsindustrien de neste årene.

Økt risiko

De tre siste årene har vist at vi ikke kan ta noe for gitt. I tillegg til kontinuerlige brudd på forsyningskjeder, er det også bekymringer knyttet til inflasjon og energipriser. Det er vanskelig for alle å forutsi hvilke utfall som kan forventes, noe som også fører til færre investeringer. Forandring har blitt den nye normen. Herunder kan vi også se digitalt samarbeid som nøkkelen til suksess, fordi det tilrettelegger for at alle deler av bedriften jobber sammen for å holde løftene til deres kunder, samtidig som all kommunikasjon og produktutvikling foregår på èn enkelt digital plattform.

Digitalisering må være en del av fremtidens forretningsmodeller

Alle bransjer påvirkes av digitalisering. I produksjonsbransjen kan digitalisering bidra til å forbedre markedsforståelsen og responstiden til bedriften. Vi har nådd det punktet der det er essensielt at produktutviklingen digitaliseres og flyttes til skyen, slik at man kan fortsette å være konkurransedyktig på det internasjonale markedet.

Likevel viste vår studie at det kun var 65 % av nordiske produksjonsbedrifter som har satt seg mål for digitalisering og satt det opp som en prioritering for bedriften.

Før digitaliseringsarbeidet kan begynne, er det viktig at du finner de svakeste punktene i de nåværende prosessene. Dette gjør det lettere å ta strategiske avgjørelser basert på data, levere raskere og øke påliteligheten. I tillegg legger det et godt grunnlag for å utvikle nye forretningsmodeller. Alt dette gjør det mulig for produksjonsselskaper å øke omsetningen, samtidig som de leverer nyskapende løsninger til sine kunder.

Bærekraft

Bærekraft har sakte men sikkert etablert seg som en av de viktigste aktivitetene en produksjonsbedrift kan ta del i. Investeringer og kontinuerlig innsats er både nødvendig og obligatorisk. Bærekraft henviser til mer enn bare miljøet. Uttrykket omfatter også aspekter innen økonomi, samfunn og forretning.

Endringer i lovgivning fra EU og forbrukerenes atferd legger press på produksjonsselskaper.

I stedet for å selge produkter, har mange av våre nordiske kunder begynt å utvikle nye forretningsmodeller, slik som utleie av produkter. Dette sørger for lengre kundeforhold og økt lønnsomhet for bedriftene. Det er på tide at vi lar forandringene og den globale usikkerheten spille til vår fordel, ved å re-designe vår bedrift til et mer tilpasningsdyktig og fremtidssikkert selskap. De som benytter seg av digitale verktøy, digitale dataprosesser og levedyktige forretningsstrategier ligger an til å vinne dette racet.

Studien fra Kairos Future forklarer i dybden hvilke utfordringer og muligheter som venter industribedrifter. Ved å legge til grunn vår erfaring her i PLM Group, har vi utviklet fem anbefalinger for hvordan ledere og organisasjoner kan forberede seg på fremtiden, og hvordan man kan forme forretningsmodellene til produksjonsselskaper.

The Future of Manufacturing

Lær hvordan digitalisering og bærekraft vil forme fremtidens forretningsmodeller.

Digitalisering er veien å gå for fremtidens forretningsmodeller

Produktivitet, kvalitet og profitt økes når bedrifter bruker digitalisering til å planlegge og strømlinjeforme prosessene sine.

En skybasert innovasjonsplattform har som mål å føre mennesker, verktøy og produkdata sammen på ett sted. Du trenger ikke lenger lete etter data, konvertere det til riktig format og sørge for at det samsvarer med den nyeste endringen på designet. Data er og kommer til å være en av hjørnesteinene i Industry 4.0, og et av de viktigste utgangspunktene for moderne forretningsmodeller.

Filer som plasseres i skyen på sikre servere sørger for at ulike mennesker kan få tilgang til dem uavhengig av hvor de befinner seg i øyeblikket. Tilgangen er begrenset i henhold til personens tilordnede rolle, og alle endringer kan spores. Integrert sikkerhet sørger for at du og dine kunders jobb og IP-adresse holdes sikker.

Vil du vite mer? Ta kontakt