Hvordan regne ut ROI for Metal X Systemet

I denne bloggposten skal vi bryte ned Metal X printeren til de to faktorene som bestemmer ROI: kost og nytte, altså innkjøpskostnader og verdiøkning.

Introduksjon til ROI

Hvis ikke du jobber med forskning og utvikling, er du sannsynligvis ikke så komfortabel med de tre bokstavene som stopper de fleste innkjøp før de er foretatt: ROI. Mens ansatte i en ideell verden skulle kunne anskaffe ny teknologi uten risiko for forretningen, gjør hoveddelen av firmaene kun investeringer som gir dem verdiøkning over tid, ofte målt i «return on investment» (“ROI”). Dette er spesielt riktig når det gjelder store kapitalutgifter — større innkjøp som CNC-maskiner, robotarmer, og andre store fabrikkmaskiner — som koster opp i mot beløp med seks eller syv nuller bak.

For de fleste store innkjøp (tenk deg en CNC-maskin), er potensiell verdi godt definert og lett å regne seg til. Om du har tre CNC-maskiner i hus og vurderer å kjøpe en fjerde, kan du med stor sikkerhet estimere den potensielle verdiøkningen basert på tidligere erfaringer. Når det gjelder nye og banebrytende teknologier som er i emning kan det være vanskeligere å være sikker på å forutse ROI.  Disse teknologiene tenderer til å ikke ha bevist sine fordeler ennå, og uten erfaring kan det være umulig å forutsi disse sine effekter på din forretning. Som et resultat av dette er det mange risikosky selskaper som holder seg unna å legge til muligheter med høyt potensial til sine investeringer.

En metall 3D-printer er det perfekte eksempel på en ny, vanskelig-å-kvantifisere stykke kapitalinvestering. I denne bloggposten skal vi bryte ned vår metallprinter Metal X til disse to faktorene som bestemmer ROI: Innkjøpskostnad og inntektsbringende verdi – eller kost-nytte om du vil.

Vil du lære mer om fordelene med 3D-utskrift av metall? Last ned vår eBok Tre fordeler med 3D-utskrift av metalldeler. LAST NED >

Innkjøpskostnader for en Metal 3D Printer

Første steg i å bestemme ROI er å nøyaktig fastslå innkjøpskostnadene: de fulle kostnadene som er nødvendige for å ha en fungerende maskin på plass og operativ med opplært personale som bruker den. For et printsystem som Metal X kan denne summen variere avhengig av hvilken pakkeløsning du kjøper inn, tilstanden til lokalene dine og hvor det er. Det fulle bildet av kostnadene avhenger av å analysere hvert steg i prosessen — vår liste over kostnadene er her:

 • Maskinkostnad: Maskinens listepris;
 • Suksessive plankostnader: Preventivt vedlikehold, garanti, og erstatting av slitedeler;
 • Oppgradering av lokaler: Forberede lokalene til systemet. Generelt behøver Metal X kun små tilpasninger — routing av elektrisitet og ventilasjonsdråper;
 • Frakt og installasjonskostnader: Det å få maskinen på plass i lokalene og installering;
 • Opplæringskostnader: Denne kostnaden kan ikke fastsettes formelt, men representerer hva det koster å få operatørene av maskinen i stand til å betjene den, kunnskapsmessig.

Selv om det kan variere mye fra sted til sted, så havner et basis Metal X System generelt på mellom 140 000 – 180 000 Euro alt i alt.

Verdiutbytte

Det å bestemme den totale kostnaden av anskaffelsen av en ny maskin er et møysommelig arbeid, men likevel løsbart. Det å kvantifisere nytteverdien av å implementere ny teknologi kan være omtrent umulig om man ikke har den korrekte informasjonen. Når det gjelder Metal X anbefaler vi følgende enkle, kostnadsbaserte prosedyre for å gjøre et grovt overslag over innsparingene over tid. Prosessen fungerer best når man sammenlikner 3D-printing mot en eksisterende produksjonsprosess.

 1. Finn en del til testing: Velg eller design en representativ del som du skal evaluere for 3D-printing i metall. Det behøver ikke være en del du planlegger å lage 100 av, men bør representere «gjennomsnitts»-delen som du har planer om å produsere med maskinen. Hvis du er usikker på hvilke deler det lønner seg å 3D-printe i metall, ta kontakt med oss, og vi vil med glede hjelpe deg med dette.
 2. Finn ut alle printkostnader for delen: Du laster ganske enkelt opp filen din til Markforgeds Eiger programvare for å generere kostnad per del for å metall 3D-printe delen. En rekke faktorer går inn i denne utregningen per del, deriblant materialkostnad, arbeid, sintering (strøm, gass, fyring). Det å skaffe seg en reell per-del kostnad er kritisk i denne prosessen.
 3. Estimer kostnaden for å produsere delen din på konvensjonelt vis (uten 3D-printing). Hvis det er slik at du kjøper inn dette via en ekstern fabrikant, vi en forespørsel dit gi den informasjonen du trenger. Produserer du delen selv internt, må du passe på å få bakt inn de komplette kostnadene. Dette bør også inkludere materialkostnader, arbeidstid (både programmering og maskinering), og enhver annen kostnad involvert. For å maksimere nøyaktigheten av verdiestimatet må du passe på å velg et realistisk antall produserte deler og evaluere begge metodene ved samme antall deler produsert.
 4. Bruk produksjonstiden, metallprint-kostnader og produksjonskostnader for å kalkulere nytteverdien som blir generert per enhet tid, som du ser på nedenstående.
 5. Del de totale maskinkostnadene på nytteverdi per enhet tid for å bestemme tiden det vil ta å oppnå ROI. Dersom tiden det tar å oppnå ROI er kort (to år eller mindre), er det sannsynlig at din sjef vil regne det som en god investering. Dersom ROI er nærmere maskinens forventede levetid, bør du tenke deg nøye om rundt dine forventninger til maskinen før du gjør en investering.

Denne metoden er ekstremt effektiv for å kvantifisere de pengemessige fordelene ved å skaffe en ny maskin, men den tar ikke med i beregningen tilleggsfordeler som kommer fra det å 3D-printe. 3D-printing gjør ofte at ledetiden blir kortere, noe som kan korte ned på tiden for en iterasjonsyklus og dermed gi markant nytte for selskapet.

Konklusjon

Når man skal evaluere et stykke ny teknologi sliter mange selskaper med å nøyaktig fastslå den potensielle forretningsverdien. Det å generere en ROI kalkyle løser dette problemet på tre distinkte områder:

 • Det gir deg en klar, solid og kvantifiserbar begrunnelse for å skaffe et stykke banebrytende teknologi.
 • Det gir deg et nøyaktig kostnadsestimat for hver del av innkjøps- og produksjonsprosessen.
 • Det muliggjør at du kan ha en realistisk forventning om hvor mye nytteverdi din nye maskin vil gi før du går til anskaffelse.