Jobb organisert med Categories i SOLIDWORKS PDM

Geir Danielsen

 

Av Geir Danielsen
06.02.2017

 

Du kan bruke kategorier for å gruppere og organisere dokumenter i SOLIDWORKS PDM. En effektiv måte å bruke kategorier er f.eks. til å sende dokumenter til riktig arbeidsflyt.

Når du oppretter en kategori, kan du definere hvilke vilkår nye dokumenter er tilordnet den kategorien. For eksempel kan du lage en «CAD FILE» kategori for alle filtyper som brukes av ingeniører (slik som tegninger, sammenstillinger og deler). Når brukere sjekker inn dokumenter av disse typene, kan de automatisk gå inn i «CAD WorkFlow».

Du kan også bruke kategorier for å angi en dokumenttype for filer ved hjelp av samme «extension». For eksempel kan en .doc eller .docx dokument enten være en memo eller tilbud. Ved hjelp av kategorier, kan du legge inn riktig type og arbeidsflyt for de ulike dokumenttyper.

Standard kategori

Hvis et dokument ikke samsvarer med betingelsene for noen annen kategori, tildeler SOLIDWORKS PDM Professional standardkategori, kalt «-»  (bindestrek). Som standard har standardkategori uten betingelser. Du kan endre navn på og legge betingelser til standardkategori, men du kan ikke slette den.

Når et dokument ikke samsvarer med en kategori

Hvert dokument må oppfylle vilkårene for minst én kategori. Hvis en bruker prøver å sjekke inn et dokument som ikke matcher en kategori, viser SOLIDWORKS PDM Professional en feilmelding, og innsjekkingen mislykkes. Pass på at du definerer kategorier som dekker alle dokumenttyper som brukes i hvelvet.

  • Vi anbefaler våre kunder til å endre betingelsene på «-» kategorien slik at nye dokumenter alltid må havne i en definert kategori. Dette kan enkelt gjøres ved å legge til en betingelse med type «Filepath» med argumentet «!=%» i standard kategorien «-».

SOLIDWORKS PDM Professional 2017

Den kategorien som er knyttet til et dokument kan nå endres. Admin-brukeren kan endre kategorien for en sjekket inn fil ved å velge «Change Category» og en kategori rullegardinmenyen.

pdm_categories