3Dexperience

3Dexperience

Det kan være utfordrende å håndtere produktendringer i et arbeidsmiljø som er i stadig endring, selv for de klokeste hodene i produktutviklingsteam. De fleste designere og utviklere er (litt for) godt kjent med PDM- og PLM-løsninger som krever lokale servere. Når arbeidet blir flyttet utenfor kontoret, er det vanlig med VPN eller Remote Desktop koblinger

Les mer

Du har en god idé – vi har verktøyene til å sette den ut i livet. Vi har tidligere sett på hvordan det er mulig å endre produktets modenhetsnivå i SOLIDWORKS, ved hjelp av 3DEXPERIENCE «add-in». Dette kan også gjøres direkte i 3DEXPERIENCE-plattformen, uten å bruke SOLIDWORKS. Akkurat som du kan endre revisjonen med forskjellige

Les mer

Du må gjennomgå filendringer – med 3DDrive kan du søke i filhistorikken. I tillegg til fildeling kommer «Collaborative Business Innovator»-rollen med noen veldig fine funksjoner, som kan være svært nyttig når du samarbeider på et prosjekt. For det første – hvis jeg velger en av filene i «Task Pane», er det mulig å gjennomgå informasjon

Les mer

Du har behov for å forbedre informasjonsflyten – vi har verktøyene til å effektivisere kommunikasjonen din. Kommunikasjon er en av 3DExperience-plattformens bærebjelker. Dette gjør det mulig å effektivisere kommunikasjonskanalene til én enkelt kilde slik at man fjerner forferdelige, milelange kjeder med e-poster (der mange ikke en gang er relevante for deg …), massevis av Skype-meldinger

Les mer

Du må gjennomgå prosjektoppgaver – vi har verktøyene for å gi deg oversikt. Som prosjektmedlem på 3DEXPERIENCE-plattformen, kan du enkelt gå igjennom alle oppgavene dine i et brukervennlig grensesnitt. Du kan ikke bare endre eksisterende oppgaver, men også legge til nye. I tillegg til å gi deg oversikt, kan du også se hvilket stadium oppgavene

Les mer