3Dexperience

3Dexperience

Du som er designer, jobber kanskje både med frihåndsskissing, friformmodellering og parametrisk modellering i dine prosjekter. Vi gir deg nå muligheten til å få til alt dette i samme program. I SOLIDWORKS Industrial Design kan du starte designprosessen med de første skissene, ta vare på ideene der og samle kommentarer og synspunkter fra andre i

Les mer

SOLIDWORKS Mechanical Conceptual (SWMC) er en 3D modelleringsapplikasjon tilgjengelig på Dassault Systèmes 3D EXPERIENCE Platform. SOLIDWORKS Mechanical Conceptual gir brukere mulighet til å raskt utvikle, evaluere, forandre og samarbeide gjennom hele konseptutviklingsfasen, før fysisk prototype og detaljert design. For et utviklingsteam muliggjør SWMC et samarbeide til å utvikle produkter med kunder og leverandører hvor enn

Les mer