SOLIDWORKS PDM

SOLIDWORKS PDM

Vanlig implementering av EPDM involverer oppsett av EPDM software og implementering av en default standard, for eksempel PN Standard. Det finnes også en annen implemeteringsmåte, nemlig tilpasset implementering. Ved tilpasset implementering kan vi implementere slik at arbeidet med EPDM oppfyller ulike krav man kan ha i organisasjonen. Med tilpasinng er det også mulig å automatisere

Les mer