SOLIDWORKS Sertifisering

SOLIDWORKS Sertifisering

For mange er det nå midt i fellesferien, og det aller siste man tenker på er SOLIDWORKS og jobb.. Likevel er det alltid noen av oss som er såpass heldige at man likevel må være på jobb midt i Juli. Dersom du ikke svetter over en stram deadline og prosjektet som aldri blir ferdig, hva

Les mer

Som kunde med vedlikeholdsavtale kan du hvert år gjennomføre én sertifiseringseksamen gratis per lisens som har aktivt vedlikehold. Dette gjelder alle sertifiseringene Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA og Certified SOLIDWORKS Professional (CSWP). Gratisordningen gjelder ett sertifiseringsforsøk på enten CSWA eller CSWP per lisens per år. For nettverkslisenser gjelder ett forsøk per sete. For å få tilgang

Les mer