SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation

Split Line er et av de uvurderlige verktøyene man har i SolidWorks. Det er enkelt i bruk og har et vell av bruksområder. Man kan for eksempel raskt definere tekst eller symboler på en flate, og eksperimentere med farger og appearances. Kort sagt, alt som kan defineres i en skisse kan projiseres inn på en face

Les mer

Hvorfor bruker folk flatemodeller? Jo, det kan være fordi det gir deg større fleksibilitet med tanke på utforming. Mange jobber med forbrukerprodukter der krav til en organisk form er viktig for opplevelsen av produktet. Andre bruksområder kan være konseptmodeller, og lette analysemodeller som vi skal se nærmere på her. Når du sitter der med et ferdig

Les mer