Uncategorized

Uncategorized

Har du hatt problemer med SOLIDWORKS? Grafikkdrivere som ikke er oppdatert, kolleger som bruker ulike versjoner, rot med filstier, feil referanse til toolboks, treige maskiner osv.? Løsningen på dette finnes! Denne kom med SOLIDWORKS 2013, så det er strengt talt ingen nyhet.. Likevel er dette et verktøy som ikke alle har hørt om. Er du administrator eller

Les mer

En stor del av komponentene vi omgir oss med til daglig har ulike kopier av identisk geometri, enten det er kutt, hull eller forhøyninger. Pattern-funksjonen har derfor vært en nyttig funksjon for å spare tid på å modellere nettopp dette. I SOLIDWORKS 2015 har denne fått en del nye muligheter..

Les mer