Kommentarer i FeatureManager Design Tree

Mikael Falk

 
Av Mikael Falk
07.08.2017

 

Ved å legge til en kommentar i FeatureManager Design Tree kan du gjøre det enklere å visualisere endringer eller annen informasjon i en tidlig fase av utviklingsprosessen for en modell.

SOLIDWORKS har oppdatert nettopp denne funksjonaliteten fra SOLIDWORKS 2017. Det er mulig å legge til kommentarer for nesten alle steg i FeatureManager Design Tree:

  • Mates (alle typer)
  • Mate folder eller Mate group
  • Folders
  • Sensors
  • Material
  • Annotation Views
  • Blocks
  • Solid- og surface bodies mapper
  • Sheet metal enheter
  • Mate referanser

 

1_Comment_Indicator in_Tree

 

Kommentarer i treet kan visualiseres tydelig med et kommentarikon, om comment indicators aktiveres. Høyreklikk på toppen av featuremanager design tree og velg tree display > show comment indicator.

2_Show_Comment_Indicator

 

En kommentar legger du til ved å høyreklikke på for eksempel en feature og velge comments > add comment.

Et tidsstempel med brukerinformasjon legges automatisk til når en kommentar opprettes.

Når du legger til eller endrer en kommentar kan du også legge til et bilde eller en skjermdump av modellen

3_Add_Comment

 

Du kan også legge til frittstående kommentarer som ikke er koblet til features eller andre enheter i FeatureManager Design Tree. Høyreklikk på comments folderen og velg add comment. Kommentarfolderen inneholder samtlige kommentarer i modellen. Det er også mulig å endre på kommentarens navn i treet.

4_Add_Standalone_Comment

 

Alle kommentarer i modellen kan leses samtidig i ett vindu; View all comments. Og sortering av alle kommentarer er også mulig.

5_View_All_Comments

 

For en feature kan kommentarene også leses fra PropertyManager. Velg Tools > Options > System Options > Collaboration, og merk av for Show Comments in PropertyManager for å aktivere dette.

6_Show_Commments_in_PropertyManager

 

Kommentarer kan også legges til i ConfigurationManager

7_Comments_in_ConfigurationManager

 

Og kan til og med vises og redigeres i Part Reviewer

8_View_Comments_in_Part_Reviewer