Læringsressurser for ansatte i videregående eller høyere utdanning

En nyere versjon av denne posten finner du her 

Blant våre kunder på universiteter, høgskoler og videregående skoler, er det mange som har etterspurt læringsmateriell for å holde kurs i SolidWorks.

Dette finnes som PDF og kan lastes ned fra SolidWorks’ kundeportal – til og med på norsk, hvis du foretrekker det, hvis du er tilkyttet en institusjon med en aktiv vedlikeholdsavtale.

For å få tilgang til dette trenger du en konto på kundeportalen til SolidWorks. På undervisningssteder er det normalt bare IT-ansvarlig eller undervisningspersonellet som har det, så dersom du er elev eller student, be evt. din SolidWorks-lærer laste dette ned for deg.

1. Logg deg inn på SolidWorks’ kundeportal på www.solidworks.com (se video om hvordan du lager en konto her)
2. Under overskriften References velger du Learning Resources
3. Velg så Educator Resources
4. Under SolidWorks Teacher Guide finner du både en Student Workbook og en Instructor Guide, og du velger det språket du vil.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *