Nå kommer SOLIDWORKS Industrial Design

IndustrialDesignSketching
Med SOLIDWORKS Industrial design kan du skissere direkte i programmet

Du som er designer, jobber kanskje både med frihåndsskissing, friformmodellering og parametrisk modellering i dine prosjekter. Vi gir deg nå muligheten til å få til alt dette i samme program. I SOLIDWORKS Industrial Design kan du starte designprosessen med de første skissene, ta vare på ideene der og samle kommentarer og synspunkter fra andre i prosjektgruppen.

Lag modeller på instinktive, nye måter
Du kan modellere med utgangspunkt i en grunnform som du «Knar» til riktig form, eller med parametriske modelleringsverktøy der du starter med en sketch og lager ulike features.

Fordelen med å jobbe med formgivning på denne måten er at endringene du gjør blir synlige med en gang, og du får et bedre overblikk over formen.

Noe av det som vil være nytt for mange, er mulighetene man har til å bruke frihåndsverktøy for å enten lage skisser eller modifisere andre former med tegnebrett (for eksempel fra Wacom).

Hvis du vil, kan du også konvertere dine frihåndsstreker til kurver som kan brukes i features. På toppen av dette har du også renderingsverktøyet CATIA Live render for hånden for å lage bilder av produktene.

Industrial Design er en ny pakke i 3Dexperience-platformen fra Dassault Systèmes. Fra før har vi SOLIDWORKS Conceptual Design, (tidligere kalt Mechanical Conceptual) som vi har skrevet om her . Disse programmene er utviklet av SOLIDWORKS’ utviklermiljøer i Cambridge (UK) og i Boston (USA). De er basert på geometrikjernen CGM som også brukes i nyere versjoner av CATIA.

SOLIDWORKS Industrial Design gir deg muligheten til å bruke Sub-D modellering, der du går ut fra et grunnlegeme og endrer på det ved å flytte, rotere og skalere ulike områder på formen. Denne metoden å modellere gjør det enklere å tegne runde og organiske former.

IndustrialDesignscreens1
Ta utgangspunkt i grunnformer
IndustrialDesignscreens2
Flytt, roter eller skaler ulike områder på formen
IndustrialDesignscreens3
Legg til detaljer
IndustrialDesignscreens4
Lag formen akkurat slik du vil

Ønsker du å kombinere denne friformmodellen med parametriske features, kan du fint gjøre det – f.eks når du ønsker å legge til detaljer som fillets, hull og mønstre, som ofte er enklere å få til med parametrisk modellering.

IndustrialDesignscreens5
Legg inn detaljer med andre features
IndustrialDesignscreens6
Legg på fillets

Industrial Design kan kombineres med SOLIDWORKS. Hvis man for eksempel ønsker å legge til ytterligere detaljer eller lage tekniske tegninger, kan man åpne modellen i SOLIDWORKS og jobbe videre med modellen der.

Hjelper deg og dine kolleger å holde orden på konseptene i designprosjekter
Med flere deltagere i et designprosjekt er det viktig å ta vare på alle gode innspill og ideer, slik at man ikke bruker for mye tid på å sikre at alle deltagere er oppdatert på hvilken retning prosjektet går i.

Med SOLIDWORKS Industrial Design samler dere enkelt alt på ett sted. Alt innhold lagres på nettet, og alle i bedriften som har rettigheter til det, kan se på filene som lages. I egne prosjektfora kan dere laste opp bilder og videoer av konseptene slik at dere kan samle kommentarer og innpill fra både prosjektdeltagere og andre dere gir tilgang. Brukere kan også chatte seg i mellom, og se på 3D-modellene samtidig over nett.

Industrial Design tar høyde for at designprosessen ofte går gjennom iterasjoner før man er ferdig. Her kan du lagre designkonsepter, arbeide videre med flere varianter av samme konsept og så gå tilbake til tidligere utgangspunkt for å utvikle det i en ny retning.

Gjør konseptutvikling til et konkurransefortrinn
Vi tror SOLIDWORKS Industrial Design kan bli populært i designmiljøer fordi man får en helt annen kontakt med formen på produktet man lager. Det finnes andre programmer som også tilbyr Sub-D modellering, men måten man kan kombinere friformmodellering og parametrisk modellering er fint gjennomført her. Med SOLIDWORKS Industrial Design kan du gjøre konseptutvikling til et konkurransefortrinn.

Er du interessert i å vite mer om SOLIDWORKS Industrial Design? Ta kontakt med oss.