Nyheter i SOLIDWORKS 2018 – Simulation

Stian Mork
 
Av Stian Mork
08.01.2018

SOLIDWORKS 2018 er nå ute, og her finner vi en rekke flotte nyheter med tanke på SOLIDWORKS Simulation.

Hot Spot Diagnostics

Hot Spot Diagnostics verktøyet om ble introdusert i SW2017 har i årets versjon fått en forbedret algoritme som gjør at det klarer å filtrere ut singulariteter fra hot spot områdene.
Dette gjøres ved at det kjøres flere iterasjoner med forfinede elementer i områder med høye spenninger, og dersom spenningene divergere så blir det rapportert om singulariteter.
whatsnew_solidworks_simulation18_01

whatsnew_solidworks_simulation18_02
Dette er en flott tidsbesparer for å sjekke konvergens og som hjelper oss å stole på resultatene vi får ut fra programmet.

whatsnew_solidworks_simulation18_03

Importere studieoppsett

En annen nyhet i 2018 er at vi nå har mulighet til å importere studieoppsett fra undersammenstillinger og parter opp i hoved sammenstillinger. På denne måten slipper vi å bruke tid på å sette opp betingelser på nytt i tilfeller hvor vi har eksisterende studier i modellen. Du har full kontroll til å velge de betingelsene du ønsker å importere.

whatsnew_solidworks_simulation18_04

whatsnew_solidworks_simulation18_05

Pin Connector

En annen tidsbesparer er en forbedring i Pin Connector. Vi er ikke lenger begrenset til kun 2 enheter ved definering, men kan nå legge inn opptil 10 flater/kanter. Dette gjør det enklere/raskere å definere gjennomgående koblinger for 3 eller flere deler.

whatsnew_solidworks_simulation18_06

 

Notification

Notification er en ny fane som vi nå finner på Properties menyen (samtlige studier). Her har vi mulighet til å sette opp sli at vi mottar et e-post varsel når analysen er ferdig, flott å slippe å måtte gå inn å sjekke dette manuelt. Du vil også få en e-post dersom studiet krasjer, noe som kan spare oss for en masse tid dersom man for eksempel har en analyse som er tenkt å kjøre over natten/helgen.
whatsnew_solidworks_simulation18_07
Et annet valg vi har her er Time based notification, her kan vi definere tidsintervaller for å holde oss oppdatert på fremgangen til studiet, som for eksempel at det sendes ut en e-post med status på fremdriften hvert 30 minutt.

Så dette var noen av de mange flotte nyhetene i 2018 versjonen av SOLIDWORKS Simulation.