Nyheter i SOLIDWORKS 2018 – Sketch

Jon Anders
 
Av Jon Anders Østerud
01.11.2017

Skisser er de fundamentale byggeklossene i SOLIDWORKS og er et verktøy som er i daglig bruk, derfor må dette verktøyet være så intuitivt og produktivt som mulig. Vi skal her se på de viktigste nyhetene for skisser i SOLIDWORKS 2018.

Ny funksjon i høyreklikkmenyen

Vi skal begynne med å se at vi nå har fått et nytt valg for å kunne endre tangentretningen for buer og splines, direkte på høyreklikkmenyen.

Dette gjør at man ikke lenger behøver å slette denne type geometri om den kom inn feil vei, eller man ombestemmer seg i etterkant. Å slette skissesegmenter og erstatte med nye kan i mange tilfeller føre til feil nedover i historietreet til refererte features.

Fremgangsmåte: Høyreklikk på en bue eller en spline og velg det nye verktøyet «Reverse Endpoint Tangent»
Reverse_Endpoint_Tangent3

3D-skisser

En annen stor nyhet er kommet til 3D-skisser. Det er nå for første gang mulig å benytte speiling og det gjør at vi kan fange mye mer av designintensjonen i en 3D skisse. Ikke nok med det, det er nå mulig å benytte plan eller plane flater til å speile over, både i 2D og 3D skisser.

Etter speiling blir symmetriske relasjoner lagt på og vedlikeholdt noe som gir deg visualisering av den komplette formen mens du jobber med designet.
Mirror_3D

Forbedringer til eksisterende funksjoner

Dette er de to fremhevede nyheter, men det er kommet enda flere forbedringer til eksisterende arbeidsmetoder:

• Et nytt valg på kontekstmenyen gjør at SOLIDWORKS automatisk kan legge på dimensjoner på skisseelementer. Det nye «Auto insert dimension» verktøyet legger på det mest passende målet. En konsekvens av dette er at det ikke lenger er mulig å målsette ved å forhåndsvelge et skisseelement og deretter trykke på «Smart Dimension». For å se alle skisseelementer som er støttet av det nye verktøyet, les mer i What’s New PDF.
auto_insert_dimension3

• Sirkulære skissemønster har ikke lenger noen grense på hvor mange instanser de kan inneholde.

• Mulighet for å slå av «Automatic Solve» og «Undo» for skisser med mer enn et gitt antall skisseelementer. Tidligere ville dette bli automatisk slått av og på i store skisser.

Valgene finner vi under System Options|Sketches:
Automatic_solve1
Og under System Options|Drawings:
Automatic_solve2

Uansett hva du designer så vil disse nyhetene i 2018 gjøre jobbing med skisser enklere og mer produktivt.