Nyheter i SOLIDWORKS 2018 – Topology Study

Stian Mork
 
Av Stian Mork
21.11.2017

Fra og med SOLIDWORKS 2018 vil de av dere som har Simulation Professional eller Premium nå ha tilgang til en ny studietype med navnet Topology Study. I disse studiene benyttes Simulia-teknologi for å gjennomføre ikke-parametriske optimaliseringsanalyser basert på gitte kriterier.

Ved at den ikke er parametrisk så låser vi oss ikke opp til den eksisterende geometrien med tanke på dimensjoner og features slik som i tradisjonelle optimaliseringsstudier.

Hvordan sette opp Topology Study

I dette eksempelet skal jeg benytte Topology Study for å optimalisere armen (merket med blått på bildet) med tanke på å redusere vekten, men samtidig finne optimal utforming med tanke på stivhet.

solidworks topology study 01
Topology Studier settes opp som hvilken som helst annen studie i Simulation ved at vi velger Topolgy Study som studietype.

solidworks topology study 023

 

Etter å ha definert materialer, grensebetingelser, laster osv. slik vi er vant til, så velger vi Goals and Constraints, det er her vi definerer hva som er målet med optimaliseringen.

solidworks topology study 04Målene kan være:

  • Beste forhold med tanke på stivhet mot vekt
  • Minimere maks forskyvning
  • Minimere vekten med hensyn på en forskyvningsbetingelse

solidworks topology study 05
Om vi for eksempel velger å optimalisere med tanke på å finne beste stivhet mot vekt. Så kan vi enten definere reduksjon som en absolutt verdi (kg, gram, etc.) eller i form av prosent.
solidworks topology study 06
Legger jeg for eksempel inn 70% som betingelse med hensyn på vektreduksjon, så vil Topology Study finne den stiveste strukturen mulig i forhold til materialet som fjernes (70%) og belastningen den utsettes for. At programmet automatisk kan gjøre dette for oss er revolusjonerende da denne typen optimaliseringer tidligere ikke har vært mulig i SOLIDWORKS Simulation.

For å sikre at delen er mulig å produsere etter optimaliseringen så har vi diverse valg under Manufacturing Controls.

Vi har blant annet Preserved Regions hvor vi kan definere områder i geometrien hvor vi ikke tillater endringer, om vi for eksempel som her skal ha inn kulelager og trenger et minimum mengde av gods i det området.

solidworks topology study 07
Vi har også valg som går på minimum veggtykkelse, symmetri med tanke på støping osv.
solidworks topology study 08
Etter at programmet har funnet den optimaliserte løsningen (noe som blir gjort gjennom en iterativ prosess), får man tilgang til plott som viser den optimaliserte formen, dette er altså den strukturen som vil gi høyest stivhet i forhold til den definerte belastning etter en vektreduksjon på 70%.
solidworks topology study 09
En annen flott mulighet her er at vi kan sende den optimaliserte geometrien til en 3D printer og på den måten raskt få ut en fysisk prototype.

Ved bruk av Simulation Display funksjonen vi har i SOLIDWORKS kan vi også sette den optimaliserte geometrien direkte inn i den øvrige sammenstillingen for raskt å unne danne oss et bilde av hvordan dette vil passe inn. Som et skissebilde, bare at det er i 3D.

solidworks topology study 10

 

I dette eksempelet benyttet vi et enkelt belastningstilfelle, ved å benytte Load Case manager kan vi også inkludere og ta høyde for flere forskjellige belastninger som komponent vil kunne bli utsatt for under bruk, på denne måten vil vi få en mer komplett optimalisering.

Å komme frem til denne løsningen manuelt ville vært særs tidkrevende, så at vi nå har fått tilgang til Topology study i SOLIDWORKS Simulation betyr at man kan spare en masse tid, da det gjør at vi kan foreta optimalisering raskere og enklere enn noen gang.