Om jeg mister påskeegget i bakken, kan jeg bruke det igjen neste år?

Stian Mork
Av Stian Mork
07.04.2017

 

Nå har jeg fått tak i noe så uvanlig som et påskeegg i stål og jeg ønsker å se hvor holdbart dette materialet er dersom jeg skulle miste egget i bakken.

Benyttet SOLIDWORKS for å modellere opp påskeegget. Når geometrien var på plass så ble denne tatt inn i Drop test studiet som er en del av Simulation Professional pakken, dette er en studietype som lar oss undersøke hvordan geometrien vil motstå et fall i bakken fra en gitt avstand.

drop test

I oppsettet spesifiserer jeg at egget slippes fra en høyde på 3 meter, kunne eventuelt lagt inn hastigheten i det konstruksjonen treffer bakken om jeg har data for dette.
Legger også inn retningen for gravitasjonen og spesifiserer 100% stivt gulv. Her kunne vi lagt inn fleksibilitet for å simulere mykere underlag som linoleum, gress etc.

 

drop test setup

 

Når analysen er ferdig kan man hente ut og simulere ting som:

Forskyvning

 

 

Spenning

 

 

Det er også mulig å hente ut spenninger, forskyvninger etc. fra gitte punkter (noder) i elementmodellen å se på hvordan disse verdiene endrer seg med tid i forhold til sammenstøtet.

drop test plot

Har i denne analysen benyttet en lineær elastisk materialmodell, dette er innenfor siden spenningene holder seg under materialets flytegrense på 620MPa noe som vil si at Hooks lov fortsatt er gjeldende. Om spenningene hadde gått over flyt, kunne jeg tatt høyde for endring i spenning/tøyning etter flytepunktet ved å endre materialmodell til ikke-lineær.

Basert på resultatene her, bortsett fra at egget deler seg og mye av snopet detter ut, så oppstår det ikke varig deformasjon da alle spenninger ligger under flyt. Så da har jeg sjekket at egget tåler den gitte belastningen ved fall fra 3 meter, hurra da blir det godteri neste år også!

 

GOD PÅSKE!