Oppdatert brukergrensesnitt i SOLIDWORKS Simulation 2021

De av dere som deltok på lanseringen vår av SOLIDWORKS 2021, eller selv har begynt å teste ut den seneste versjonen, har allerede oppdaget at det er mange oppdateringer i SOLIDWORKS Simulation 2021. I dette blogginnlegget ser vi litt nærmere på terminologiendringene og oppdateringene for kontakt mellom deler.

Nye betegnelser for hvordan deler samhandler med hverandre

Det som tidligere var kjent som Contact er nå betegnet som Interaction. No Penetration heter nå Contact og Allow Penetration heter nå Free.

For de av dere som er kjent med andre FEA verktøy, er ikke disse begrepene nye. Heller tvert om. Nå er SOLIDWORKS sine begreper mer i tråd med bransjestandarden.

Som dere kan se i bildet ovenfor, er også rekkefølgen endret på de forskjellige interaksjonstypene (Bonded, Contact og Free)

Under Advanced kan vi nå se Enforce common nodes between touching boundaries istedenfor muligheten til å velge mellom Compatible og Incombatible mesh.

Det å huke av for Enforce common nodes between touching boundaries er det samme som å velge Compatible mesh. Compatible mesh var standard frem til SOLIDWORKS Simulation 2020, hvor det ble endret til Incompatible. Dette for å gjøre det raskere og enklere å få igjennom analysene sine. Bonding formulation definerer hvordan komponentene som er meshet individuelt skal knyttes sammen.

Gap range for bonding

En annen ting som kan være verdt å merke seg, og som er undertegnedes klare favorittforbedring i SW 2021, er Gap range for bonding.

Dette nye valget lar oss spesifisere at komponenter med en avstand innenfor gitt verdi skal tas med i den globale interaksjonen. Denne verdien ligger inne med 0.01% av den karakteristiske lengden som standard, men kan enkelt endres om man ønsker det. Og for å et litt tydeligere bilde av betydning av dette, ta en titt på bildet nedenfor:

Denne fantastiske nyheten gjør det mye lettere å utføre analyser og å få raskere riktige resultater på geometri som ikke er 100% optimalisert. Den sparer oss for mye tid med forberedelser og feilsøking når delene ikke ligger helt inntil hverandre (Coincident).

Om vi tar en titt på Contact (tidligere kjent som No Penetration) har vi også fått muligheten til å definere stabilize region. Med dette valget legges det en liten stivhet på områdene frem til de kommer i kontakt, slik at under-begrensede forhold ikke hindrer analysen i å starte.

I bildet ovenfor kan vi også se at Gap (Clearance), hvor vi kan definere at delene skal beholde avstanden de er modellert med, har fått et nytt navn; Contact offset.

Oppdatert for hele brukergrensesnittet

Denne oppdaterte terminologien gjelder selvfølgelig for alle type interaksjoner, og når vi ønsker å verifisere kontaktene våre kan vi bruke Interaction Viewer… (tidligere Contact Visualization Plot…)

Default Options

Det siste som kan være greit å merke seg med de nye oppdateringene for samhandling mellom delene, er at vi nå har fått langt flere valg i Default Options.

Dette gir oss som brukere mer frihet, og gjør det enklere å definere våre templates til å inneholde de valgene vi jevnt over bruker i våre analyser.

 

 

Eirin Stensrud Holmstrøm
Technical Consultant – Application Consulting