Opprett og administrer sammenstillingsstrukturer med SOLIDWORKS Treehouse

Jon Anders Østerud

 

Av Jon Anders Østerud
01.12.2016

 

SOLIDWORKS Treehouse har vært et fast innslag fra og med 2015 utgaven. Dette er et frittstående program som installeres sammen med SOLIDWORKS. For de som ikke kjenner programmet så kan vi her opprette nye sammenstillingsstrukturer før modelleringsprosessen starter i SOLIDWORKS, samt administrere eksisterende strukturer. Det er og noen flotte nyheter i Treehouse 2017 som vi kommer innom i dette innlegget.

For å starte Treehouse er det enkleste å trykke på startknappen i Windows og begynne å skrive «tree», Treehouse vil da fort dukke opp. Her kan man så lage en snarvei til startmenyen eller oppgavelinjen om man ønsker enda raskere tilgang i fremtiden. Alternativt kan man bla seg frem til dette i startmenyen ved å gå til SOLIDWORKS 2015/2016/2017->SOLIDWORKS Tools.

Søk

Når programmet er åpnet må vi først se over innstillingene. Vi må angi riktig filsti for våre malfiler i SOLIDWORKS slik at vi får tilgang til disse i Treehouse. En nyhet i Treehouse 2017 er muligheten til å importere tegninger for eksisterende strukturer. For at dette skal fungere må vi også angi en søkebane for tegningsfiler i innstillingene. Filer vi importerer i Treehouse som har en tegning assosiert vil være tydelig merket med et tegningsikon. Klikker vi på dette får vi full tilgang til custom properties også på tegningen.

Treehouse options

For å bygge en struktur fra bunn må vi først velge hvilken mal delen skal baseres på og deretter plassere på arket. De nye filene vi oppretter kan vi endre filnavnet på, få tilgang til custom properties og konfigurasjoner samt åpne direkte i SOLIDWORKS. Det finnes i dag ingen link mot PDM, men det ligger inne forbedringsønsker på dette så dette er noe som mest sannsynlig kommer i fremtiden.

To nye valg som er kommet i 2017 versjonen er muligheten for å eksportere strukturen til Excel samt printe ut på ark eller til PDF. Dette er noe som har vært ønsket av flere og som nå endelig er på plass.

Print Excel

Slik ser det ut i Excel, komplett liste over alle komponenter med tilhørende custom properties:

Excel eksport

Print til PDF eller papir gir oss et grafisk bilde over strukturen:

Print PDF

Disse nye mulighetene gjør det mye enklere å dele denne informasjonen med andre avdelinger i bedriften.

En viktig ting å nevne er at dette programmet følger med alle versjoner av SOLIDWORKS. For å åpne en eksisterende sammenstillingsstruktur er det bare å finne denne i Windows utforsker å dra å slippe inn i Treehouse. Har dere ytterligere spørsmål til SOLIDWORKS Treehouse er det bare å ta kontakt med vår supportavdeling.

 

Les også mitt innlegg om hvordan du kan lage avfasinger raskere med SOLIDWORKS 2017