Blogg

Som kunde med vedlikeholdsavtale kan du hvert år gjennomføre én sertifiseringseksamen gratis per lisens som har aktivt vedlikehold. Dette gjelder alle sertifiseringene Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA og Certified SOLIDWORKS Professional (CSWP). Gratisordningen gjelder ett sertifiseringsforsøk på enten CSWA eller CSWP per lisens per år. For nettverkslisenser gjelder ett forsøk per sete. For å få tilgang

Les mer