Blogg

For å kunne bruke eldre Spaceball 4000/5000 sammen med SolidWorks 2008 eller nyere, må to drivere slås sammen. Start med å installere standard driver fra 3DConnexion, installer deretter eldre SolidWorks-driver fra vår server her (32-bit) eller her (64-bit).

Les mer

Som kunde med vedlikeholdsavtale kan du hvert år gjennomføre én sertifiseringseksamen gratis per lisens som har aktivt vedlikehold. Dette gjelder alle sertifiseringene Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA og Certified SOLIDWORKS Professional (CSWP). Gratisordningen gjelder ett sertifiseringsforsøk på enten CSWA eller CSWP per lisens per år. For nettverkslisenser gjelder ett forsøk per sete. For å få tilgang

Les mer