PLM Group beholder lokalt norsk fokus, og gir tilgang til bred nordisk ekspertise

Skandinavias største forhandler av SOLIDWORKS programvareløsninger, PLM Group, beholder det lokale norske fokuset etter oppkjøpet av forhandleren ProNor.

Jan2

«Vi jobber alltid som en lokal bedrift i de forskjellige markedene vi opererer i. Dette vil vi også gjøre i Norge. Både salgs- og supportpersonell er lokale, og vi gjør all virksomhet i samsvar med den lokale forretningskulturen,» sier CEO Jan Lundstrøm, PLM Group etter bedriftens oppkjøp av den norske SOLIDWORKS forhandleren ProNor.

Jan Lundstrøm forklarer at norske kunder vil fortsette å forholde seg til de samme personene som før oppkjøpet: «De vil oppleve oss som en lokal bedrift som vanlig, og de vil bli møtt av de samme norske ansatte som de er vant til å snakke med.»

Bredere og dypere kunnskap

Med oppkjøpet av ProNor har PLM Group fått fotfeste i Norge og Island, og dermed befestet sin posisjon som Skandinavias største SOLIDWORKS forhandler.
«Vårt forretningsmål er å hjelpe våre kunder med å lage bedre produkter, raskere. Vi fokuserer på å gi de mulighet til å effektivisere sin produksjon gjennom våre produkter, tjenester og ekspertise,» Påpeker Jan Lundstrøm, og legger til:
«Som en stor forhandler og løsningsleverandør opererer vi på en skala som gjør det mulig for oss å tilby våre kunder et bredt spekter av produkter og løsninger. Vi gir tilgang til dyp kunnskap innen en rekke områder, og har både kapasiteten og ekspertisen på tvers av organisasjonen til å levere omfattende og komplekse løsninger.»
Fusjonen gir ProNors kunder tilgang til det største og mest ekstensive nettverket av tekniske ressurser tilgjengelig i de nordiske landene. Det totale teamet på 60 tekniske eksperter tilbyr et uovertruffent tilbud av opplæring, support, implementasjon og tilpasning.

Profesjonell kundebehandling

pronorplmPLM Group’s størrelse har gjort det mulig å lage en profesjonell organisasjon, og fortløpende investere i de nødvendige IT-systemene for å effektivisere og støtte opp om kundekontakten, som kundeportaler, CRM systemer og systemer for prosjektstyring, forklarer Jan Lundstrøm:
“Det er essensielt for oss å være så effektive som mulig både internt, og i vår kommunikasjon med kunder. Som en organisasjon med etableringer over hele norden kan vi bistå våre kunder mye mer effektivt enn en mindre lokal forhandler.”

PLM Group har mange kunder som opererer i flere skandinaviske og baltiske land, og antallet av multinasjonale kunder vokser stadig. For eksempel gjelder dette kunder som forgrener seg til både Norge og Sverige. Jan Lundstrøm påpeker at det er en åpenbar fordel for disse bedriftene at de kan ha én PLM Group Key Acount Manager, mens den daglige kundestøtten blir gjort lokalt.

Sterkt fokus på 3D printing

Siden i fjor har PLM Group vært Skandinavias forhandler av 3D printere fra den ledende 3D printer produsenten, 3D Systems. Jan Lundstrøm legger vekt på at PLM Group virkelig er dedikerte til å utvide sin 3D printer-virksomhet: “Vi ser en raskt voksende interesse for 3D printing blant skandinaviske bedrifter innen avansert utvikling og produksjon, og vi investerer tungt i å styrke denne delen av vår virksomhet.”

Fakta om PLM Group

Firmaet ble etablert i 2009 gjennom en fusjon av de største SOLIDWORKS forhandlerene i Sverige (MP Engineering AB), Danmark (Solid Design House A/S) og Finland, Estland og Latvia (CadON Oy). I 2012 ble firmaet, under det felles navnet “PLM Group”, kjøpt opp av de samme investorene som i dag eier firmaet, sammen med en gruppe av firmaets daglige ledere. I en periode fra 2012 til 2014 ble det gjort endringer i ledelsen og en ny struktur innført. PLM Group har hovedkvarter i Malmø, med 17 forskjellige lokale kontorer i de syv nordiske og baltiske landene, og totalt mer enn 130 ansatte.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon.

Kontakt oss