PLM Group ekspanderer samarbeid med Dassault Systèmes og blir organisasjonens nye løsningsforhandler i Norden og Baltikum

5000 kunder i syv Nordiske og Baltiske land får muligheten til å utnytte mulighetene for bedriftsutvikling og digitalt samarbeid som 3DEXPERIENCE-plattformen tilbyr.

STOCKHOLM, SVERIGE – 04 Mai, 2017 – PLM Group, en etablert forhandler av Dassault Systèmes SOLIDWORKS i Norden, og 3DEXPERIENCE-firmaet Dassault Systèmes annonserer i dag at det eksisterende samarbeidet ekspanderes: PLM Group vil nå også tilby 3DEXPERIENCE-plattformen som «Major Value Solution Reseller» for et vidt spekter av industrier i Danmark, Island, Norge, Sverige og Finland, så vel som Estland, Latvia og Litauen. Fra nå av blir Dassault Systèmes’ fulle digitale tilbud tilgjengelig for PLM Groups kunder som ønsker å optimalisere og forbedre sin verdikjede med industriledende teknologi for å utvikle bedre produkter på kortere tid.

PLM Group ble etablert i 2009, etter fusjonen av flere ledende SOLIDWORKS-forhandlere i Norden. I 2014 inkluderte firmaet additiv produksjon i sin portefølje i form av 3D-printere fra 3D Systems. I dag har PLM Group 17 lokale kontorer i syv Nordiske og Baltiske markeder, og 130 ansatte som hjelper sine kunder på ni forskjellige språk. Den årlige fortjenesten er på om lag 30 millioner Euro.

jan_lundstrømDe siste årene har noen av de større kundene etterspurt en mer omfattende løsning som forener produkt- og prosessdata, og tilgjengeliggjør informasjonen for alle aktører. Samtidig bør nye betydelige teknologitrender som additiv produksjon også støttes. På bakgrunn av dette strebet PLM Group etter en skalérbar løsning for også å kunne møte små og mellomstore aktører.

Jan LUNDSTRÖM, CEO i PLM Group, forklarer «3DEXPERIENCE-plattformen reflekterer våre kunders forventninger for en lavrisiko løsning med mulighet for en høy grad av tilpasning og store effektiviseringsfordeler. Videre passer plattformens visjon og strategi perfekt med våre ambisjoner om å hjelpe våre kunder med høyverdi løsninger som hjelper dem overkomme sine utfordringer. På denne måten guider vi dem steg-for-steg gjennom en vellykket digitalisering av sin virksomhet.»

DS_Stephen_CHADWICK_1«I PLM Group har vi funnet en høyt verdsatt og pålitelig partner som vi har knyttet nære bånd med opp gjennom årene. Å bringe samarbeidet et steg videre er en milepæl for begge parter og jeg er overbevist om at PLM Groups mangfold av kunder vil kunne få store fordeler av 3DEXPERIENCE-plattformens styrker. Det vil bli veldig interessant å se hvordan spesialiserte bedrifter i ettertid vil utnytte den resulterende synergien,» konkluderer Stephen CHADWICK, Managing Director i EuroNorth, Dassault Systèmes.

Les mer om Enovia

Om PLM Group

PLM Group er den største forhandleren av Dassault Systèmes SOLIDWORKS i Nord-Europa med mer enn 5000 kunder i flere ulike bransjer i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Estland Latvia og Litauen. Firmaet hjelper sine kunder på ni språk, og gjør de mer suksessfulle gjennom å utvide deres muligheter innen produktutvikling. Den intuitive programvareløsningen genererer 3D-data for å selge, designe, produsere levere og vedlikeholde bedre produkter, raskere og mer kostnadseffektivt. Felles for alle PLM Groups løsninger er rask implementering og kort tilbakebetalingstid. For mer informasjon besøk www.plmgroup.no

Om Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE-firmaet, tilbyr firmaer og mennesker virtuelle univers for å skape bærekraftige innovasjoner. De industriledende løsningene endrer måten produkter blir designet, produsert og vedlikeholdt. Dassault Systèmes’ samarbeidsvennlige løsninger fostrer sosiale innovasjoner, og ekspanderer mulighetene for den virtuelle verden, for å forbedre den virkelige verden. Organisasjonen gir verdi til mer enn 220,000 kunder i alle størrelser, i alle industrier i mer enn 140 land. For mer informasjon, gå til: www.3ds.com

3DEXPERIENCE, kompass-logoen og 3DS-logoen, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA, NETVIBES og 3DEXCITE er registrerte varemerker av Dassault Systèmes og dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

 

Kontakt oss for mer informasjon