SOLIDWORKS Copy Settings Wizard

Filip Karlsson
 
Av Filip Karlsson
09.10.2017

 

For å komme i gang litt raskere etter en nyinstallasjon eller reinstallasjon så har SOLIDWORKS et verktøy som heter «Copy Settings Wizard». Dette kan også være en praktisk måte å dele sitt brukeroppsett med en kollega.

Copy Settings Wizard ble introdusert med SOLIDWORKS 2005, men det er fortsatt mange som ikke kjenner til verktøyet. Med Wizarden kan man enkelt gå inn og kopiere alle sine innstillinger som man har gjort i SOLIDWORKS.

Du finner Wizarden via Windows startmenyen  > SOLIDWORKS «versjon» Tools > Copy Settings Wizard.

solidworks copy settings wizard 01
 

Lagre dine innstillinger i SOLIDWORKS med Copy Settings Wizard

Trykk på Save Settings i den første dialogboksen som kommer opp når du starter Copy Settings Wizarden

solidworks copy settings wizard 02

 

Nå velger man hva som skal lagres.

Vil du lage en «standardfil» for bedriften der all gjeldende konfigurasjon ligger, for eksempel template location, så merk av for System Options. Da kan du bruke filen som lages for å kun oppdatere «System Options», og ikke endre på brukerens personlig tilpassede innstillinger. Filen kan til og med legges inn i en SOLIDWORKS Administrative Image.

Men om man bare er ute etter å lagre sine egne innstillinger så velger du de øvrige boksene. Glem ikke å fylle inn hvor konfigurasjonsfilen skal lagres.

solidworks copy settings wizard 03

 

Når du har merket dine valg trykker du på Finish, og etter noen sekunder skal du få beskjed om at en konfigurasjonsfil er opprettet.

solidworks copy settings wizard 04

 

Importere konfigurasjonsfil med SOLIDWORKS med Copy Settings Wizard

Når du senere skal lese inn en konfigurasjonsfil åpner du Wizarden på samme måte, men velger Restore Settings i den første dialogboksen som kommer opp.

solidworks copy settings wizard 05

 

Trykk på browse for å lete frem konfigurasjonsfilen, og merk av hvilke innstillinger du vil kopiere. Om du for eksempel kun er interessert i «Mouse Gestures» trenger du ikke kopiere inn alt annet.

solidworks copy settings wizard 06

 

Ved neste dialogboks får du tre alternativer for hvor konfigurasjonen skal gjenskapes.

  1. Current user. Brukes når du vil legge inn innstillingene til brukeren som er innlogget på dataen.
  2. One or more network computers. Brukes når du ønsker å sende innstillingene til en eller flere maskiner på nettverket. For å kunne gjøre dette må du bruke en konto som har administratorrettigheter på de maskinene konfigurasjonen sendes til.
  3. One or more roaming user profiles. Brukes om du vil legge til innstillingene på den gjeldende maskinen, men på en annen brukerkonto. For å gjøre dette må du benytte en administratorkonto, og brukeren som skal få konfigurasjonen må ha vært logget inn på maskinen tidligere.

solidworks copy settings wizard 07

 

I neste dialogboks kan du velge å ta en backup av de gjeldende innstillingene innen den skrives over av den nye konfigurasjonsfilen.

solidworks copy settings wizard 08

 

Trykk Finish og etter noen sekunder får du beskjed om at innstillingene er klare.

solidworks copy settings wizard 09