SOLIDWORKS Mechanical Conceptual

SOLIDWORKS Mechanical Conceptual (SWMC) er en 3D modelleringsapplikasjon tilgjengelig på Dassault Systèmes 3D EXPERIENCE Platform.

SOLIDWORKS Mechanical Conceptual gir brukere mulighet til å raskt utvikle, evaluere, forandre og samarbeide gjennom hele konseptutviklingsfasen, før fysisk prototype og detaljert design. For et utviklingsteam muliggjør SWMC et samarbeide til å utvikle produkter med kunder og leverandører hvor enn de skulle befinne seg.

DSkompass

Kombinasjonen av «best-in-class» teknologi fra Dassault Systèmes med SOLIDWORKS sin brukervennlighet gir SWMC utviklingsteam uovertruffen fleksibilitet og intuitiv arbeidsflyt til å lage modeller som har naturtro adferd, slik at det er lett å forstå hvordan produkter vil oppføre seg i virkelighet.

SOLIDWORKS Mechanical Conceptual er bygget på fire pillarer:

  • Konsept: Raskt opprette og utvikle konsepter slik du vil uten konstruksjons barrierer og automatisk fange dine ideer for å kunne bruke engang i fremtiden.
  • Instinktivt: konstruer slik du tenker med smidige, instinktive konstruksjonsverktøy i et struktur løst modelleringsmiljø med direkte redigering.
  • Sosialt: bruk velkjente sosiale samarbeidsverktøy i et interaktivt miljø, gjør nytte av kollektiv intelligens i deres bedrift, hos kunder og leverandører.
  • Tilkoplet: Forbedre samarbeidet med automatisk lagrede designutviklinger, hold data trygg, oppdatert og tilgjengelig når som helst og hvor som helst.

 3D EXPERIENCE Platform er en samling av cloud baserte applikasjoner som kan organiseres til bedrift spesifikke løsninger for oppretting og administrering av tekniske data. Applikasjonene tilgjengelig på 3D EXPERIENCE Platform er utviklet slik at de krever minimalt med tilpassinger slik at bruker kan begynne med utvikling og data administrasjon «ut av esken».

Fordelene til applikasjonene på 3D EXPERIENCE Platform

SOLIDWORKS Mechanical Conceptual, som gir innovative muligheter for samarbeide og håndtering av tekniske data er at vi ikke har noe fil basert system.

I stedet for et fil basert system lager SWMC data som automatisk lagres og administreres i en nett-sky (Cloud). Så samarbeidsmulighetene inkludert i SWMC tillater brukere å koble seg sammen som utviklingsteam, selv om de skulle være spredd over hele kloden, med internett tilkobling.

Medlemmer i et slikt utviklingsteam må inviteres av en administrator så ingen kommer inn uten tillatelse.

Hovedapplikasjonene på 3D EXPERIENCE Platform er:

3DDashboard

Når brukere oppretter et 3DPassport (brukerkonto og passord) blir de styrt til 3DDashboard applikasjonen i deres nettleser. 3DDashbord kan tilpasses av brukere. Her finner brukeren informasjon om pågående prosjekter, meldinger fra samarbeidspartnere og kan koble til andre nettsider.

3DSpace

I denne applikasjonen oppretter og administrerer brukere samarbeids rom i nett-skyen. Samarbeids rom (Collaborative spaces) er arbeidsrom skapt av brukere for organisering og lagring av tekniskdata som modellene skapt i SWMC. Eier av samarbeidsrommet er ansvarlig for å gi tilgang for andre brukere i dette samarbeidsrommet.

3DSwym

Sosiale fellesskap kan opprettes i denne applikasjonen. SWYM står for See What You Mean.

Swym fellesskap tillater brukere inkludert ikke-CAD brukere til kommunikasjon gjennom blogposter, iQuestions, Wiki sider og mere. SWYM fellesskap gir enstrenget prosjektinformasjon, istedenfor epoststrenger som kan bli lange og uoversiktlige.

SWYM fellesskap kan være åpne for brukere på en bedrifts tenant eller de kan ha begrenset tilgang.

Tenant er skyen, området der dataene lagres.

KOMPASSET:

Det er ved hjelp av kompasset, symbolet for 3D EXPERIENCE Platform, brukene navigerer mellom de forskjellige applikasjonene, vi har i det nordre segmentet på kompasset 3DSpace og 3DSwym, i det østre segmentet 3DDashboard, i syd har vi styrkeberegning og i den vestre delen finner vi Mechanical Conceptual.

Klikk på det vestre segmentet, og start SWMC ved å klikke på ikonet Mechanical Conceptual:

DS kompass
DS kompass

DSkompass_2

Her kan dere se hvordan SWMC fungerer:

http://www.youtube.com/watch?v=vPTZJhyqYC8