SOLIDWORKS Motion hjelper deg å dimensjonere dine komponenter

Petter Månsson
 
Av Petter Månsson
18.09.2017

 

I mange tilfeller kan det være vanskelig å vite nøyaktig hvilke krefter konstruksjonen din utsettes for. Om du gjør tester for å sammenligne kan du selvfølgelig bare velge en vilkårlig belastning, men når du skal dimensjonere en konstruksjon så trenger du bedre kontroll på belastningen for å få et godt resultat.

Med SOLIDWORKS Motion kan du simulere bevegelsen av mekanismer og bevegelige konstruksjoner. Du kan se hvilke hastigheter, momenter og krefter som komponenter utsettes for. Resultatene fra SOLIDWORKS Motion kan så automatisk eller manuelt brukes for å dimensjonere og optimalisere bevegelser, dimensjoner, motorer mm.

Et eksempel jeg har ferskt i minnet er et kurs som ble holdt for NTM i Finland. NTM bruker SOLIDWORKS til utvikling av renovasjonskjøretøy, og vil nå ta steget videre og bruke SOLIDWORKS Motion, da deres produkter inneholder en rekke bevegelige deler og sylindre.

Det som styrer bevegelsen i SOLIDWORKS Motion er:

  • Mates – hvordan komponentene sitter fast i hverandre
  • Massetettheten
  • Eksterne krefter
  • Motorer
  • Tiden

I kundeeksempelet nedenfor så er målet å få frem hvilke krefter sylinderen trenger for å åpne bakluka i løpet av en viss tid. Den kraften brukes senere for å dimensjonere sylinderen og hydraulikksystemet. Reaksjonskraften på sylinderen brukes for å sikre at den vil tåle belastningen.

Modellen er noe forenklet, men tyngdepunktet og massen er justert slik at den stemmer overens med virkeligheten.

For å skape bevegelsen definerer du en motor og velger slaglengden samt hvor lang tid bevegelsen skal ta. Man kjører så i gang simuleringen, og resultatet kan leses av i form av oversiktlige grafer.

karllyft
Resultat løft søppelkasse

 

Bakficka2
Resultat løft bakluke

 

For å simulere spenningene i sylinderfestet bruker man SOLIDWORKS Simulation og definerer belastningen som oppstår i bevegelsen ovenfor. Her har jeg brukt nyhetene Simulation Display for å vise resultatet rett på modellen, for på den måten å vise et så tydelig bilde av resultatet som mulig.

solidworks motion

 

Har du bevegelige konstruksjoner du vil dimensjonere, prøv å bruke SOLIDWORKS Motion for å dimensjonere komponenter eller få frem reaksjonskrefter som kan brukes videre i Simulation. Verktøyet finnes tilgjengelig for alle som har SOLIDWORKS Premium eller Simulation Standard.