SW Electrical: Modifikasjon av eksisterende design (nummerering av ledninger)

For mange er  det viktig å ha full kontroll på nummerering av ledninger, kabler og slanger i et prosjekt eller installasjon. Dette er enkelt å gjøre i starten eller prosjekteringsfasen hvor man ikke trenger å ta hensyn til eventuelt eksisterende skjematikk. Automatiske funksjoner kan for eksempel enkelt nummerere ledninger, kabler eller slanger kronologisk i forhold til hvor de dukker opp i prosjektet. I tillegg til å nummerere hele prosjektet kan man også nummerere enkelte mapper, spesifikke sider i dokumentet eller utvalgte deler av skjematikken.

Når man derimot blir nødt til å foreta endringer i prosjektet på et senere tidspunkt, er det ofte ønskelig å beholde nummereringen for de delene av prosjektet som ikke har blitt endret. Dette er noe ikke alle programmer klarer like enkelt, og man kan fort ende opp med å gjøre en stor del av arbeidet manuelt eller bruke andre programmer.

I SOLIDWORKS Electrical derimot er ikke dette noe problem. Dersom du trenger å nummerere nye ledninger som ikke allerede har nummer kan du bruke funksjonen «Number new wires»:

Equip03

Dersom du ønsker å renummerere et utvalg ledninger eller deler av prosjektet kan du benytte funksjonen «Renumber wires». I tilfelle nedenfor har vi valgt et større område på en tegning som vi ønsker å forandre, men velger å beholde noen manuelt definerte nummere:

Mark Renumbering