Sweep i SOLIDWORKS 2016

Sweep er et verktøy vi har hatt i SOLIDWORKS i lang tid. Dette er et verktøy som lar oss legge til eller fjerne geometri ved å trekke opp et profil langs en gitt sti.

Dette verktøyet er blitt utviklet videre, og i SOLIDWORKS 2016 er det blitt enda enklere og raskere å legge til Sweep i modellene våre.

Sweep

For det første er det ikke lenger krav til at profilet befinner seg på enden av stien, har vi et profil som befinner seg langs stien et sted så er det tilstrekkelig for å trekke opp sweepen.Profile on path

Vi har også her mulighet til å velge retning for sweepen basert på profilets plassering eller om vi ønsker å følge stien i begge retninger.Profile direction

Modellering av sweep med sirkulær profil har også blitt mye enklere ved at vi i slike tilfeller nå ikke lenger trenger å tegne profilet. Under Profile and Path velg Circular Profile, eneste man da trenger å gjøre er å spesifisere sti og diameter på profilet.Circular profile

Circular Profile er også støttet når vi benytter Cut-Sweep verktøyet, flott for raskt å kunne kutte vekk geometri langs en linje/kurve.Cut sweep