SWOOD CAM, NC program som er spesielt utviklet for trearbeider.

SWOOD CAM er et tilleggs program (Add-In) til SOLIDWORKS for å kunne lage NC programmer og produksjons dokumentasjon direkte fra SOLIDWORKS modeller til alle typer trearbeider. 

Siden SWOOD CAM er fullt integrert vil du i SOLIDWORKS Task Pane (til høyre på bildet) finne bibliotek for: verktøy, aggregater, makroer for maskinering.

Freseoperasjoner kan enkelt legges til på modellen ved dra og slipp inn i SOLIDWORKS sitt FeatureManagerTree (til venstre på bildet). Du lager program for lommer/ boringer /sag, ved å velge en lomme/hull/spor, så verktøy, så innstillinger på det respektive verktøy. Du kan også bruke sketch linjer/ splines for fresebaner. Hver enkelt operasjon kan simuleres umiddelbart for å se resultat i SOLIDWORKS.

SWOOD CAM er linket til SOLIDWORKS modell og vil bli oppdatert dersom det gjøres endringer på modellen.

Swood CAM

Når alle deler har fått NC-program kan vi ta sammenstillingen og lage en rapport på denne gjennom SWOOD CAM. Her får dere ut for eksempel merkelapper med strekkoder, kuttliste, dele liste og program til skjæremaskiner.

Se gjerne video av produktet på EFICAD sine hjemmesider: http://swood.eficad.com/en/products/swood-cam.php

Her presenterer Bruno SWOOD CAM.

Har du flere spørsmål til produktet? Ta kontakt med ProNor AS.