Tenk nytt – utvikle nye produkter i en skiftende tid

Hvordan produktutviklingsprosessen tilpasses den nye normalen – en tid med endring, informasjonsoverflod og rask beslutningstaking

I mars 2020 virket det som om verden akselererte og stod stille på samme tid. Alle måtte raskt tilpasse seg nye regler og restriksjoner. Samtidig kjente bedrifter i alle bransjer effekten av nedtrappingen – til og med helsepersonell ble tvunget til å vente på livsreddende utstyr og forsyninger.

Vi kan ikke si med sikkerhet at verden er tilbake til normalen, selv om det har blitt gjort justeringer for at bedrifter skal kunne starte opp eller ekspandere sin virksomhet. Faktum er at en artikkel, publisert i Harvard Business Review av John P. Kotter, Vanessa Akhtar, og Gaurav Gupta, hevder at: «Alt indikerer at økt fleksibilitet, kompleksitet og rask endring er den nye normalen, som igjen krever nye måter å drive endring på innad i organisasjoner».

Bruk av teknologi for å tilpasse seg

Å kunne stole på digitale verktøy – spesielt de som gjelder kommunikasjon – har vært avgjørende den siste tiden. Men for bedrifter som arbeider med produktutviklingen er det enda et hinder å overkomme. Forskning og utvikling, design, tester og produksjon av fysiske produkter har vært på vei mot digitalisering i årevis, og har fått navnet Industri 4.0. Men den globale pandemien har drevet ideen om «Vi kommer definitivt til å gjøre det i fremtiden» til et absolutt krav i dag.

Faktum er at de fleste ledere forstår fordelene ved digital innovasjon. 85 % av administrerende direktører bekreftet at det å være en digital bedrift er viktig for suksess, men mange føler at de ikke er i posisjon til å dra nytte av de langvarige fordelene og fokuserer heller på de kortsiktige målene (Deloitte, 2021). Men når beslutninger tas for en bedrift som skal fungere i fremtiden, må disse beslutningene være forankret i fremtidens virkelighet, ikke i dagens frykt og kortsiktige behov.

Å drive innovasjon fremover er ikke så vanskelig som vår frykt får oss til å tro det er. I produktutviklingsprosessen har vi sett den positive effekten som digitaliseringen har hatt på ulike aspekter av utviklings- og produksjonsmetoder, enten det er 3D-printede flydeler eller akselererering av prototypestadiet. Resultatet av effektivisering er avgjørende – IDC mener at teknologiske investeringer i nordisk produksjon har holdt økonomien stabil til tross for at antall bedrifter og ansatte har blitt redusert.

En digital tilnærming til produktutvikling

Vi står overfor en ny normal – endring er fundamentet og det betyr at organisasjoner og prosesser må være fleksible. Dette kan oppnås ved teknologiske fremskritt innen produktutvikling. Organisasjonen må være smidig i alle ledd og avdelinger siden det handler om en hel organisasjon, som må tilpasses etter kundenes behov.

“Produktutviklingsprosessen må integrere input fra design, teknisk, salg, markedsføring, innkjøp og andre funksjoner” — Rob Loughlin, et al. McKinsey & Company

Heldigvis er 3D CAD og andre profesjonelle verktøy ikke de eneste verktøyene på digitaliseringsreisen. Du kan velge å tenke annerledes når det gjelder produktutviklingen og se det som en forretningsinnsats – samle hele organisasjonens funksjoner under ett tak i en samarbeidsvennlig PLM-prosess, ved å benytte innovasjonsplattformen 3DEXPERIENCE

Denne tilnærmingen er en del av utfordringene vi alle har møtt på under pandemien. Å jobbe eksternt fra ulike steder, til ulike tider, på ulike enheter – og samtidig levere samme toppresultat som før.

Digitalisering for innovasjon – og andre fordeler

Evolusjonen av produktutvikling som en prosess strekker seg fra design, produksjon og til og med kundeengasjement. Det innebærer at du ikke bare utvikler et produkt som oppfyller kundenes krav, men også åpner for samarbeidsprosesser som bidrar til effektivitet i prosjekter.

Fra rutine til innovasjon

Det fine med prosessen er at den ikke endrer hvordan bedriften din fungerer, men muliggjør enda bedre arbeid – som igjen gjør at du kan jobbe innovativt. I stedet for å bruke tid på utviklingsprosessen i utdaterte datahåndteringsrutiner, kan du bli oppfinnsom med selve produktet. Med digitale prosesser på plass kan du fokusere på det om skiller deg fra konkurrentene dine.

Databasert beslutningstaking

Med digitalisering har team fortsatt tilgang til verktøyene de trenger, i tillegg til informasjon som de tidligere måtte søke etter. Eller enda verre – at du måtte spørre og vente på at svaret blir riktig og samtidig refererer til siste versjon av designfilen.

Data er drivkraften for alle moderne forretningsprosesser, og er en stor del av Industri 4.0. Å jobbe i et system som lar deg organisere data og integrere dem for alle avdelinger, gir teammedlemmer muligheten til å analysere og bruke informasjonen på en ny måte. Til syvende og sist sikrer det at du vil drive smartere, mer effektive prosjekter og virksomheter.

Skytilgang og sikker datahåndtering

Med en skybasert innovasjonsplattform har teammedlemmer fra ulike avdelinger tilgang til filer, uavhengig av deres fysiske plassering – så oppdateringer skjer så raskt som internetthastigheten tillater det. Tilgang til informasjon i systemet bestemmes av hvilken rolle hver person har – som igjen innebærer at alle endringer er kontrollerte og sporbare. Samtidig lagres filer trygt fra applikasjons- til skynivå og sikrer at ditt arbeid er trygt for din IP og dine klienter.

Uten begrensninger for lisensiering og nedlastet programvare, kan teamet ditt samarbeide og skape innovative produkter raskt. Brainstorm nye idéer, test dem og utvikle raskere enn tidligere. Idéer som ikke fungerer kan raskt gjøres om til fungerende løsninger, eller bli spart til senere. I tillegg vil muligheten til å samarbeide gi ansatte større eierskap til organisasjonen og produktene som utvikles.

Sammenlagt blir effekten av den nye produktutviklingsprosessen enorm. Utfordringene ved en global pandemi har vist oss at vi er tilpasningsdyktige, men vi må ta beslutninger raskt og sikkert. Enda bedre er det om vi kan gjøre investeringer i produktutviklingsteknologien siden vi forstår de langsiktige fordelene, i stedet for å bli tvunget til det på grunn av uforutsette omstendigheter. Når vi tar til oss usikkerheten ved endring og gjør organisasjonen mer fleksibel, skaper vi en fremtid som fungerer utenfor de begrensningene som finnes i dag.

Vi må huske at skrittene mot å omfavne den nye måten for produktutvikling er nettopp det – skritt. Når vi satser på fremgang omfavner vi innovasjon – og det er mye enklere med riktig tankesett og de digitale verktøyene som muliggjør det.

Kontakt oss for å lære mer!