Tilpass designtreet featuremanager

Erik Nyström
 
Av Erik Nyström
31.07.2017

 
Jobber du med store sammenstillinger som inneholder mange komponenter kan man iblant oppleve at designtreet blir veldig rotete og det blir vanskelig å faktisk få en god oversikt av de forskjellige komponentene. I SOLIDWORKS finnes det en del innstillinger som man kan utnytte for å styre hvordan designtreet skal vises, og dermed lette litt på rotet når man skal jobbe med en sammenstilling.

I utgangspunktet viser SOLIDWORKS komponentene i den rekkefølgen de legges inn i sammenstillingen, og ved hver post kan man lese navnet på komponenten, hvilken konfigurasjon av komponenten som brukes, samt hvilke display state komponenter bruker. Designtreet kan for eksempel se slik ut:

img1
Standard visning

I dette tilfellet er det ikke en veldig stor sammenstilling som er åpen, men det blir fortsatt ganske mye tekst når navnet på konfigurasjoner og display states vises i treet. For å redusere størrelsen på designtreet skal jeg slå av visningen av disse postene i treet. Innstillinger for hva som skal vises i designtreet finner du gjennom å høyreklikke på det øverste sammenstillingsnivået og velge alternativet «Tree Display».

img2
Tree display

Som du kan se i menyen på bildet over så kan du blant annet styre om navnet på konfigurasjoner og display states skal vises i designtreet. Velger du bort alternativene «Show Component Configuration Names» og «Show Display names» så kommer kun navnet på komponenten til å synes i designtreet, noe som dermed blir mer oversiktlig.

Bildet nedenfor viser det justerte designtreet der visning av konfigurasjons- og display states-navn er slått av, sammenlignet med det originale oppsettet der de er på.

img3_1
Justert visning

 

«Group Component Instances» er en ny innstilling i 2017-utgaven, og gjør at man kan sortere designtreet ytterligere. Ved å aktivere denne blir alle instanser av en komponent sortert i en mappelignende struktur. Om vi for eksempel har en sammenstilling som inneholder 10 like deler, så kommer de per default til å havne som egne poster i designtreet. Aktiverer vi da alternativet «Group Component Instances» vil vi få én post der alle 10 instanser av delen plasseres.

Som du kan se av bildet nedenfor så legges like komponenter i en hovedmappe som man kan ekspandere for å se de ulike komponentene. Ved siden av hver hovedmappe står antallet av instanser av komponenten i parentes. Har man mange like komponenter i en sammenstilling så sparer man mye plass i designtreet om man velger å dra nytte av denne innstillingen.

img4
Group components Instances

 

Med hjelp av noen få innstillinger i designtreet har størrelsen minsket, og det har blitt enklere å se de ulike postene i treet. Innstillingene under «Tree Display» ligger ganske skjult, hvilket gjør de lett å overse, men det er godt å vite hvor de finnes og at de kan benyttes når man jobber i en sammenstilling. Nedenfor vises forskjellen fra det originale utseendet, til det justerte designtreet.

img5_2
Justert visning