Tilpasset implementering av EPDM

Vanlig implementering av EPDM involverer oppsett av EPDM software og implementering av en default standard, for eksempel PN Standard. Det finnes også en annen implemeteringsmåte, nemlig tilpasset implementering. Ved tilpasset implementering kan vi implementere slik at arbeidet med EPDM oppfyller ulike krav man kan ha i organisasjonen. Med tilpasinng er det også mulig å automatisere flere jobber man gjør med EPDMCAD, for eksempel ERP integrasjon, eksport av pdf fra Officedokumenter, importere gamle data til EPDM, og genererering av serienummer.

Slik implementerer man tilpasning av EPDM:

EPDM tilpasset impl

 

Tiden som trengs for en slik implementering er basert på omfanget av den tilpasningen man ønsker.

Dersom dette er noe du ønsker, ta kontakt med ProNor for en uforpliktende samtale.