Ustabile skallmodeller i analyse? Aldri mer!

Modellerer man for eksempel sveiste konstruksjoner så legger man inn gap i modellen for å tilrettelegge for sveising. Selv de minste gap i analysemodeller vil gi et tilfelle der man må definere kontakt mellom elementene. Udefinerte, og løse elementer vil forårsake en ustabil modell.

modelisunstable

Så langt har det i hovedsak eksistert tre metoder for å håndtere dette på:

  1. Manuelt definere kontaktbetingelser. Her kan man bruke Contact Visualization Plot for å hjelpe seg.
  2. La den globale kontakten håndtere dette ved å aktivere Non-touching faces
  3. Bruke automatisk generering av kontaktsett med non-touching faces og en toleranseverdi for gap

For analysemodeller med solid mesh har man kunne overlatt alt til den globale kontakten. For skallmodeller derimot så har man måtte ty til (pkt. 3.) automatisk generering av kontaktsett mellom edges på flatemodeller og faces. Dette krever et ekstra steg og man får generert en lang liste med kontaktsett.

contactsetshelledgecontact

Ved endringer i modellen så må man generere nye kontaktsett i flere omganger for å ta høyde for ny geometri. I SOLIDWORKS Simulation 2016 slipper man nå dette!

bondedshelledgecontact

Man kan nå la den globale kontakten ta hånd om dette med et nytt valg i 2016. Dette gjør at alle disse små gapene i modellen tas hånd om uten at man må generere nye kontaktsett. Gjøres det endringer i modellen så slipper man også tenke på å lage nye kontaktsett eller fjerne de som ikke er gyldige. Meget hendig!